برنامه بک آپ گیری از فایلهای دیتابیس

برنامه بک آپ گیری از فایلهای دیتابیسبرنامه بک آپ گیری از فایلهای دیتابیس   وقتی این برنامه را در فلش مموری خود قرار بدهید و فلش مموری خود را به کامپیوتر مورد نظر بزنید، تنها با یک کلیک برنامه شروع به کپی نمودن تمامی فایلهای دیتابیس موجود در کامپیوتر به داخل فلش مموری میکند....جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

برنامه بک آپ گیری از فایلهای فوتوشاپ

برنامه بک آپ گیری از فایلهای فوتوشاپبرنامه بک آپ گیری از فایلهای فوتوشاپ   وقتی این برنامه را در فلش مموری خود قرار بدهید و فلش مموری خود را به کامپیوتر مورد نظر بزنید، تنها با یک کلیک   برنامه شروع به کپی نمودن تمامی فایلهای فوتوشاپ موجود در کامپیوتر به داخل فلش مموری میکند....جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

برنامه بک آپ گیری از فایلهای اکسل

برنامه بک آپ گیری از فایلهای اکسلبرنامه بک آپ گیری از فایلهای اکسل   وقتی این برنامه را در فلش مموری خود قرار بدهید و فلش مموری خود را به کامپیوتر مورد نظر بزنید، تنها با یک کلیک   برنامه شروع به کپی نمودن تمامی فایلهای اکسل موجود در کامپیوتر به داخل فلش مموری میکند....جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

برنامه بک آپ گیری از فایلهای پی دی اف

برنامه بک آپ گیری از فایلهای پی دی افبرنامه بک آپ گیری از فایلهای پی دی اف   وقتی این برنامه را در فلش مموری خود قرار بدهید و فلش مموری خود را به کامپیوتر مورد نظر بزنید، تنها با یک کلیک   برنامه شروع به کپی نمودن تمامی فایلهای پی دی اف موجود در کامپیوتر به داخل فلش مموری میکند....جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

برنامه بک آپ گیری از فایلهای وورد

برنامه بک آپ گیری از فایلهای ووردبرنامه بک آپ گیری از فایلهای وورد   وقتی این برنامه را در فلش مموری خود قرار بدهید و فلش مموری خود را به کامپیوتر مورد نظر بزنید، تنها با یک کلیک   برنامه شروع به کپی نمودن تمامی فایلهای وورد موجود در کامپیوتر به داخل فلش مموری میکند....جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

برنامه بک آپ گیری از فایلهای فیلم

برنامه بک آپ گیری از فایلهای فیلمبرنامه بک آپ گیری از فایلهای فیلم   وقتی این برنامه را در فلش مموری خود قرار بدهید و فلش مموری خود را به کامپیوتر مورد نظر بزنید، تنها با یک کلیک   برنامه شروع به کپی نمودن تمامی فایلهای فیلم موجود در کامپیوتر به داخل فلش مموری میکند....جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب