آموزش فرمول SUMIF در اکسل

آموزش فرمول SUMIF در اکسلبه نام خدا در این  فایل شما با روشها متفاوت استفاده از فرمول SUMIF را فرا می‌گیرید تابع SUMIF در اکسل جمع مقادیر را بر اساس یک شرط محاسبه می‌کند. این تابع در دستۀ توابع ریاضی (Math & Trig) قرار دارد و به جمع شرطی معروف است. در آموزش قبلی تابع SUM را توضیح دادیم که جمع‌ مقادیر را محاسبه می‌کند؛ اما تابع SUMIF جمع مقادیر را بر اساس یک شرط محاسبه می‌کند. در واقع تابع SUMIF متشکل از دو تابع SUM و IF است. شرط‌ تابع SUMIF می‌تواند تاریخ، عدد و متن باشد....جزئیات...
ادامه مطلب