پاورپوینت کامل فصل سوم علوم و فنون ادبی یازدهم

پاورپوینت کامل فصل سوم علوم و فنون ادبی یازدهم  عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل فصل سوم علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلایدها: 91 شامل 4 فایل پاورپوینت درس های 7، 8، 9 و کارگاه تحلیل 3:   پاورپوینت تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم 28 اسلایدپاورپوینت پایه های آوایی همسان (2) 24 اسلایدپاورپوینت استعاره 23 اسلاید پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم 16 اسلاید     همراه با پاسخ فعالیت های...
ادامه مطلب

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم  عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16     پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی   بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس 9 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم استعاره

پاورپوینت درس 9 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم استعاره  عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت استعاره درس 9 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 قسمتی از متن: استعاره، کاربرد واژه ای به جای واژه ای دیگر به دلیل شباهت در ویژگی یا صفتی مشترک است. به عبارت دیگر اگر یکی از دو طرف تشبیه (مشبّه یا مشبّهٌ به) را برگزینیم و طرف دیگر تشبیه را قصد کنیم، استعاره پدید آمده است. و...   همراه با پاسخ فعالیت های خودارزیابی   پاورپوینت قابل...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم سبک عراقی سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم

پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم سبک عراقی سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم  عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت سبک عراقی سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم درس 4 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 قسمتی از متن: ویژگی‌های زبانی شعر این دوره چهارچوب زبان همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودی مختصات جدید یافته است؛ لغات فارسی اصیل قدیم کم شده و جای آنها را لغات عربی گرفته است؛ «می» اندک...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل فصل دوم علوم و فنون ادبی یازدهم

پاورپوینت کامل فصل دوم علوم و فنون ادبی یازدهم  عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل فصل دوم علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلایدها: 86 شامل 4 فایل پاورپوینت درس های 4، 5، 6 و کارگاه تحلیل 2:   پاورپوینت سبک عراقی سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم 24 اسلایدپاورپوینت پایه های آوایی همسان (1) 27 اسلایدپاورپوینت مجاز 21 اسلاید پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم 14 اسلاید     همراه با پاسخ فعالیت های خودارزیابی پاورپوینت...
ادامه مطلب

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 2 علوم و فنون ادبی یازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 2 علوم و فنون ادبی یازدهم  عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 2 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 قسمتی از متن: نمونۀ زیر را از نظر ویژگی های قلمرو زبانی بررسی کنید. من ندانستم از اوّل که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سری است...
ادامه مطلب