پاورپوینت الدرس الاول (مِنَ الْشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ) عربی دوازدهم علوم انسانی

پاورپوینت الدرس الاول (مِنَ الْشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ) عربی دوازدهم علوم انسانی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت الدرس الاول (مِنَ الْشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ) درس 1 عربی دوازدهم علوم انسانیفرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 36     پوشش کامل نکات درس به همراه پاسخ فعالیت ها و تمرینات     پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی   بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 18         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بجث     بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادث

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادث  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت همدلی و همیاری در حوادث درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بجث     بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاری

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاری  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قانون گذاری درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 17         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بجث     بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 19         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بجث     بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر...
ادامه مطلب
برچسب ها:

دانلود پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من مسئول هستم

دانلود پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من مسئول هستم  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت من مسئول هستم درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 17         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بجث     بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار...
ادامه مطلب