دانلود پاورپوینت ابزارهای شناخت درس 7 فلسفه یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت ابزارهای شناخت درس 7 فلسفه یازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ابزارهای شناخت درس 7 فلسفه پایه یازدهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم

دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس 5 مطالعات اجتماعی پایه پنجم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت احساسات ما درس 2 مطالعات اجتماعی پنجم

دانلود پاورپوینت احساسات ما درس 2 مطالعات اجتماعی پنجم عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت احساسات ما درس 2 مطالعات اجتماعی پایه پنجم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21        پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت من با دیگران ارتباط برقرار می كنم درس 1 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

دانلود پاورپوینت من با دیگران ارتباط برقرار می كنم درس 1 مطالعات اجتماعی پایه پنجم   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت من با دیگران ارتباط برقرار می كنم درس 1 مطالعات اجتماعی پایه پنجم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آغاز تاریخی فلسفه درس 4 فلسفه یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت آغاز تاریخی فلسفه درس 4 فلسفه یازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آغاز تاریخی فلسفه درس 4 فلسفه پایه یازدهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت مطالعه موردی درس 20 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت مطالعه موردی درس 20 مطالعات اجتماعی ششم عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مطالعه موردی درس 20 مطالعات اجتماعی پایه ششم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و...
ادامه مطلب