ممبر فعال گروه باکیفیت

ممبر فعال گروه باکیفیتبه نکات راهنمای خرید توجه فرماییدقیمت به ازای هر 1000 عدد می باشددر صورت خرید مستقیم از پشتیبانی به صورت کارت به کارت مشمول 10 درصد تخفیف می شویدآی دی پشتیبانی@panelgram_sup   زمان انجام سفارش 1 تا 8 ساعتممبرها انلاین هستند و قابلیت چت کردن دارندسه تا نکته پایین رعایت نشود سفارش انجام نمی گیرید و قابل پیگیری و برگشت پول نیست1- لینک گروه شما باید عمومی باشد.2- ربات تنظیم شود پیام اد شدن ممبرهارو پاک کند3- اد گروه باز باشد ( حتما حتما انجام شود) حداکثر...جزئیات...
ادامه مطلب
برچسب ها:

ممبر گروه با کیفیت

ممبر گروه با کیفیتبه نکات راهنمای خرید توجه فرماییدقیمت به ازای هر 1000 عدد می باشددر صورت خرید مستقیم از پشتیبانی به صورت کارت به کارت مشمول 10 درصد تخفیف می شویدآی دی پشتیبانی@panelgram_sup   شروع سفارش 0 الی 6 ساعتاد گروه حتما باز باشد تا پیغام ها پاک شود وگرنه سفارش انجام نمیشه و مبلغ هم برگشت داده نمیشه.لینک عمومی گروه را ارسال کنید ولی برای بالای 5 کا سفارش باید لینک خصوصی را ارسال کنید.بعد از ثبت سفارش لینک گروه را تغییر ندهید حداکثر سفارش 15000 عدد می باشد...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها:

ممبر پاپ آپ کانال

ممبر پاپ آپ کانالبه نکات راهنمای خرید توجه فرماییدقیمت به ازای هر 1000 عدد می باشددر صورت خرید مستقیم از پشتیبانی به صورت کارت به کارت مشمول 10 درصد تخفیف می شویدآی دی پشتیبانی@panelgram_sup   دقت کنید لینک خصوصی کانال را ارسال کنید و بعد کانال را عمومی کنید. چون پاپ آپ هست نوبتی داخل سرور قرار داده می شود. پس زمان بر هست و احتمال دارد تا 3 الی 4 روز زمان ببردتا زمانی که سفارش به طور کامل انجام نشد پست گذاشتن ممنوعزمان انجام سفارش 24 الی 4 روز کاری حداکثر سفارش 1000 عدد...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها:

ممبر کانال خارجی

ممبر کانال خارجیبه نکات راهنمای خرید توجه فرماییدقیمت به ازای هر 1000 عدد می باشددر صورت خرید مستقیم از پشتیبانی به صورت کارت به کارت مشمول 10 درصد تخفیف می شویدآی دی پشتیبانی@panelgram_sup   شروع سفارش 0 الی 48 ساعتسرعت ارسال 5 الی 10 کا در 24 ساعتجبران ریزش نداردکیفیت متوسط به بالا حداکثر سفارش 10000 عدد می باشد...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها:

ممبر میکس خارجی کروه و کانال

ممبر میکس خارجی کروه و کانالبه نکات راهنمای خرید توجه فرماییدقیمت به ازای هر 1000 عدد می باشددر صورت خرید مستقیم از پشتیبانی به صورت کارت به کارت مشمول 10 درصد تخفیف می شویدآی دی پشتیبانی@panelgram_sup   شروع سفارش 1 الی 12 ساعتلینک کامل بدین صورت قرار گیرد ( https://t.me/yourchannel ) حداکثر سفارش 10000 عدد می باشد...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها:

ممبر اد اجباری خالص ویودار

ممبر اد اجباری خالص ویوداربه نکات راهنمای خرید توجه فرماییدقیمت به ازای هر 1000 عدد می باشددر صورت خرید مستقیم از پشتیبانی به صورت کارت به کارت مشمول 10 درصد تخفیف می شویدآی دی پشتیبانی@panelgram_sup   زمان انجام سفارش 1 تا 6 ساعتپست های اخر زمان اد کردن ویو میخورد ( پس صرفا واقعی نیست )هیچ تغییری در کانال بعد از سفارش انجام ندهیدلینک عمومی کانال را حتما در قسمت لینک قرار دهیداحتمال ریزش 20% الی 30% وجود دارد حداکثر سفارش 200000 عدد می باشد...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها: