حسابداری حقوق و دستمزد (بخش اول)

حسابداری حقوق و دستمزد (بخش اول)موقعیت های شغلی زیادی برای حسابداران وجود دارد اما اگر از شیوه های حسابداری حقوق و دستمزد آگاه نباشید بهجرئت می توان گفت که بیشترین سهم از بازار کار را از دست خواهید داد. به دلیل اینکه حقوق و دستمزد، یکی ازمهم ترین بخش های واحد مالی بوده، که مدیران شرکت ها به آن نگاه ویژه ای دارند اگر در محاسبات حقوق،اشتباهی صورت گیرد شما با کارمندان، اداره دارایی، تأمین اجتماعی و اداره کار با مشکل مواجه خواهید شد.برای اینکه بتوانید در حسابداری حقوق...
ادامه مطلب

دانلود مقاله ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

دانلود مقاله ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبارضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار اطلاعات پايه امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا) امكان تعريف مكان‌هاي نگهداري كالا در انبار ، همچون قفسه ، رديف و .... امكان تعيين كالاهاي انبار براي...
ادامه مطلب