دانلود حل المسائل و راهنمای حسابداری صنعتی 1 – بر اساس کتاب عرب مازاد یزدی – حسابداری پیام نور – pdf

دانلود حل المسائل و راهنمای حسابداری صنعتی 1 - بر اساس کتاب عرب مازاد یزدی - حسابداری پیام نور - pdfدانلود حل المسائل و راهنمای حسابداری صنعتی 1 بر اساس کتاب محمد عرب مازاد یزدی منبع رشته حسابداری پیام نور شامل شرح کامل دروس حل خودآزمایی های هر فصل نمونه سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی   فصل اول : کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل دوم : روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل سوم : بهای تمام شده در موسسات خدماتی فصل چهارم : بهای تمام شده کالا در موسسات بازرگانی فصل...
ادامه مطلب
برچسب ها: