فروش عمده و خرده تابلو فرش و فرشهای دستبافت

فروشگاه تابلو فرش مجموعه ای از زیباترین و نفیس ترین تابلو فرش های ایرانی تولید و فروش عمده و خرده فرش دستباف، انواع تابلوفرش مینیاتوری و نیکاد انواع صورت و آیه و غیره، قالی و قالیچه دست بافت، تابلو فرشهای تخصصی، فرشهای دست بافت کوردی، فرش دست بافت بیجار. دریافت سفارش تابلو فرش و فرشهای سنتی دریافت سفارش دارقالی برای انواع  فرش و تابلو فرش ارسال به تمام نقاط ایران و جهان 09149800871  
ادامه مطلب

پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم

    ٴشماره کتابشناسی ملی: پیشگیری از پولشويی و تامین مالی تروريسم: راهنمای عملی برای ناظران بانکی /نويسندگان پی ير لارنت چتین...]و ديگران[ ؛ مترجم مريم کشتکار . تهران: نشر تاش ،1392. 32۰ ص.: جدول )بخشی رنگی(، نمودار )بخشی رنگی.( 3ـ 2 ـ 93656 ـ 6۰۰ ـ 978فیپا عنوان اصلی: Preventing money laundering and terrorist financing: a practical guide for bank supervisors. نويسندگان پیتر . لارنت چتین، جان مک دوئل، سدريک موست، پل الن اسکات ،امیل وندردوز . پولشويی -- پیشگیریبانک و بانکداری -- فسادتروريسم  -- امور مالیشاتن،...
ادامه مطلب

تاریخچه حقوق بشر

        تاریخچه حقوق بشر  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانتاریخچه حقوق بشر  نویسنده: محقق عبدالقادر سروري بازنویس: بخش آموزش و پرورش کمیسیون حقوق بشر ویراستار: عبدالشکور نظري  طراح: محمدتقی حسن زاده ناشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  چاپ دوم: ثور 1394 خورشیدي  تیراژ: 16000 جلد چاپ: مطبعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان   نشانی دفتر: کارته سه، پل سرخ، سرك ناحیه6، کابل، افغانستان  شماره تماس: 2500676-2500677(020)93+ aihrc@aihrc.org.af :آدرس  برقیwww.aihrc.org.af :صفحه...
ادامه مطلب

کتاب گنج باستان

      علایم و نشانه های دفینه   گنج باستان دفینه شناسی                  فهرست آثار 1-نعل اسب 2-سنگ کاسه 3-سنگ پهن و تختی 4-قلعه: چاه، حوض، تل 5-عقاب 6-مار 7-صورت 8-شتر سنگ 9-خرگوش 10-غارها 11-شمشیر و فلش 12-سنگ آسیاب 13-حفره و هواکش 14-دو شاخه سنگ 15-آبشار 16-شمع سوز 17-تیر یا مرد کماندار 18-سنگ گاو 19-سنگ عروس 20- امامزاده ها قلعه کنگلو موقعیت قلعه معماری قلعه سیستم آبرسانی سفالهای قلعه قدمت قلعه درختها بوته گز درخت سرو درخت...
ادامه مطلب

شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی

سیدمهدي دادمرزي                                                                                  تاریخ دریافت:  1397/2/27   رو حاﷲ رضایی                                                                                        تاریخ پذیرش:/29 6/7931  چکیده  بحث وصیت تملیکی به نفع حمل، هر چند در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتـه  است، اما در قانون مدنی ایران تنها دو ماده قانونی، یعنی مواد 158 و 258 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنین وصیتی،...
ادامه مطلب