پاورپوینت وظایف سیستم کمپلمان

پاورپوینت وظایف سیستم کمپلمانپاورپوینت وظایف سیستم کمپلمان تعداد صفحات: 49 صفحه فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش   سيستم كمپلمان: سيستم كمپلمان شامل پروتئينهای پلاسمايی و غشايی می باشد كه با يكديگر و با ساير مولكولهای سيستم ايمنی واكنش می دهند. اين سيستم بوسيله ميكروب ها و يا آنتي باديهايی كه به ميكروبها و ساير آنتی ژنها چسبيده اند فعال می شود. فعال شدن اين سيستم بوسيله پروتئينهای تنظيمی كه در سطح سلولهای طبيعی ميزبان وجود دارند مهار می شود. صفحاتی از...جزئیات...
ادامه مطلب

موضوع پایان نامه: ایمنی و ایزو

موضوع پایان نامه: ایمنی و ایزوعناوین: فصل اول: ایمنی و ایزو 1-1 تاریخچه ایمنی و حفاظت شخصی 1-2 ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی 1-3 احتراق 1-4 طبقه بندی آتش 1-5 عوامل ایجاد کننده آتش 1-6 طریقه خاموش کردن آتش 1-7 روش های پیشگیری از آتش سوزی 1-8 سازمان حفاظت و ایمنی در مقابل حریق 1-9 انفجار 1-10 گروه های اطفا حریق 1-11 اطلاعات ایمنی مواد مصرفی در واحد آزمایشگاه 1-12 آشنایی با سازمان جهانی استاندارد (ایزو) 1-13 ISO 9000 1-14 ISO 14000   فصل دوم: پتروشیمی اراک پتروشیمی اراک در یک نگاه 2-2 هدف 2-3...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

عنوان: بيوشيمي

عنوان: بيوشيميمولکولهایی که توسط سلولهای زنده ساخته می شوند اغلب مولکول های درشتی هستند که به علت ایفای نقش   بیولوژیکی به آنها بیو پلیمر می گویند مانند: پروتئینها.   پروتئینها بیو پلیمرهایی هستند که واحد سازنده ی مولکول آنها اسیدهای آمینه است. از نظر شیمیایی اسیدهای آمینه   ترکیبات آلی هستند که در ساختمان آنها حداقل یک عامل کربوکسیل و یک عامل آمین وجود دارد. اگرعامل آمین و   کربوکسیل بر روی اولین کربن مولکول قرار گرفته باشند، آنها را آلفا...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

پروژه موتاسيون

پروژه موتاسيونفصل اول :   -كليات -تاريخچه موتاسيون -جهش (موتاسيون) -ماهيت جهش فصل سوم كاربرد موتاسيون در اصلاح نباتات -اصلاح گياهان با استفاده از موتاسيون -انتخاب والدين -نامگذاري نسل هاي موتاسيون -اندازه جمعيت -جمعيت ونسل بعدي -اصلاح موتاسيوني از طريق بذر -بازيافت و دستيابي به موتان -روشهاي اصلاحي بعد از ايجاد موتاسيون -مزايا و معايب انواع روشهاي اصلاحي بعد از ايجاد موتان -تغييرات ژنتيكي حاصل از موتاسيون در طول دوره حفاظت رژم پلاسم در بانك...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

تئوري سلولي

تئوري سلولي  تئوري سلولي سلول براي اولين بار بو وسيله رابرت هوگ ، دانشمند انگليسي توصيف شد . در سال 1665 هوك چيزهاي زيادي را به وسيله ميكروسكوپ ساده خود مورد آزمون قرار مي داد كه از جمله آنها يك تكه نازك چوب پنبه بود. تكه چوب پنبه در زير ميكروسكوپ بصورت هزاران خانه كوچك داراي ديواره هاي سفت ديده مي شد . ترتيب خانه ها همانند حجرات كنودي زنبور عسل بود . در واقع هوك اصطلاح سلول را براي توصيف مشاهده خود در مقاله اي كه در همان سال چاپ شده بود بكار برد . گرچه...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب