اکتشاف مواد معدنی فلزی کروم ، نیکل ، مس و کانی های همراه

اکتشاف مواد معدنی فلزی کروم ، نیکل ، مس و کانی های همراهاکتشاف مواد معدنی پايان نامه كارشناسی ارشد 106 صفحه ارائه 1392 چکیده: مواد معدنی: گستره مورد مطالعه(منطقه شاندرمن) با مساحت تقریبی 105 کیلومتر مربع در جنوب و جنوب غربشاندرمن در حدفاصل طول جغرافیایی´17◦48 و 15َ ◦49 و عرض جغرافیایی 17َ ◦37 و 27َ ◦37 قرارگرفته است این منطقه از لحاظ زمین ساختی بخشی از زون غربی البرز است و در نقشه 1:100000بندر انزلی واقع می گردد. سنگهای منطقه که عمدتاً دگرگون و دگرشکل شده اند، شامل مجموعه ایاز سنگ...
ادامه مطلب

مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی

مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجیمرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی   سمینار کارشناسی ارشد 105 صفحه ارائه 1388   چکیده: هنگامی که عمل مرسریزاسیون پنبه انجام می گیرد سبب تغییراتی در ساختار سلولز گردیدهبه طوری که این فرآیند شیمیایی-فیزیکی سبب تورم قطری و کوتاه شدن طولی الیاف می گرددو این باعث ازدیاد شفافیت و جلای کالای سلولزی می گردد. انجام این عمل در محیط غیر مائیهم چون محیط اولتراسونیک نیز موجب تغییراتی در ساختار سلولز می گردد. البته هردو فرآیند...
ادامه مطلب

تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی

تولید الیاف نانو از سلولز میکروبیتولید الیاف نانو از سلولز میکروبی   پايان نامه كارشناسی ارشد 78 صفحه ارائه 1388 چکیده: با توجه به محدود بودن منابع طبیعی به ویژه سلولز طبیعی که از گیاهان حاصل می گردد.تحقیقات گسترده ای در زمینه جایگزینی مناسب جهت این ماده مهم انجام گرفته است.در این رابطه تولید سلولز از منابع جایگزین و ضایعاتی ( کربوهیدرات های ساکاریدی) بسیارمورد توجه قرار گرفت و منجر به تولید سلولز میکروبی گردید. سلولز میکروبی از منبع کربوهیدراتی ساکاریدی تولید...
ادامه مطلب

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیکپارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک   پايان نامه كارشناسی ارشد 116 صفحه ارائه 1388 چکیده: با توسعه علم و فناوری استفاده از عملیات های تکمیلی تر بر روی منسوجات افزایش یافته است.استفاده از مرسریزاسیون به علت ایجاد خواص متفاوت بر روی کالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هنگامی که عمل مرسریزاسیون پنبه انجام می گیرد سبب تغییراتی در ساختار سلولز گردیده به طوری کهاین فرآیند شیمیایی-فیزیکی سبب تورم...
ادامه مطلب

تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده

تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شدهپايان نامه كارشناسی 33 صفحه ارائه 1390   چکیده بر تأثیر لیزر CO2 بر روی پلی استر سفیدگری شده در این پژوهش، اثر پرتوافکنی لیزر CO2 روی استحکام تاری و خصوصیات راحتی پارچه پنبه/پلی استرسفیدگری شده بررسی شده است. نمونه های پارچه پنبه/پلی استر سفیدگری شده قبل از رنگرزیتحت پرتودهی لیزر CO2 با سه قدرت مختلف قرار گرفته و با رنگزای راکتیو گرم رنگرزی شده اند. پرتودهی لیزر خاصیت آبدوستی نمونه ها را بهبود داده...
ادامه مطلب