پاورپوینت کامل کربوهیدرات ها

پاورپوینت کامل کربوهیدرات هاپاورپوینت کامل کربوهیدرات ها به تعداد 77 اسلاید قابل ومیرایش مناسب دانشجویان پزشکی ارائه کنفرانس کلاسی و همچنین حمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات   Monosaccharides Aldose sugars Ketose sugars D vs L Designation Structure of a simple aldose and a simple ketose Sugar Nomenclature Isomer Enantiomers and epimers Rules for drawing Haworth projections Sugar derivatives 1)Special monosaccharides: amino sugars 2)Deoxy 3)Phosphate Derivates 4)Oxidation reactions 5)Reduction 6.Vitamin C (Ascorbic Acid) 7)Neuraminic acid(symbol is Neu) 8)Phytic acid 9) Muramic acid is a form of sugar acid. Hemiacetal & hemiketal...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل کربوهیدرات ها

پاورپوینت کامل کربوهیدرات هاپاورپوینت کامل کربوهیدرات ها به تعداد 77 اسلاید قابل ومیرایش مناسب دانشجویان پزشکی ارائه کنفرانس کلاسی و همچنین حمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات   Monosaccharides Aldose sugars Ketose sugars D vs L Designation Structure of a simple aldose and a simple ketose Sugar Nomenclature Isomer Enantiomers and epimers Rules for drawing Haworth projections Sugar derivatives 1)Special monosaccharides: amino sugars 2)Deoxy 3)Phosphate Derivates 4)Oxidation reactions 5)Reduction 6.Vitamin C (Ascorbic Acid) 7)Neuraminic acid(symbol is Neu) 8)Phytic acid 9) Muramic acid is a form of sugar acid. Hemiacetal & hemiketal...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

تاریخچه توسعه آنتی‌بادی مونوکلونال : پیشرفت، چالش‌های باقی مانده و نوآوری‌های آینده

تاریخچه توسعه آنتی‌بادی مونوکلونال : پیشرفت، چالش‌های باقی مانده و نوآوری‌های آیندهبا پیشرفت پزشکی به دوران جدیدی از درمان شخصی شده، استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها در قلب این خط مقدم جدید قرار دارد. از زمان مجوز اولین آنتی‌بادی مونوکلونال برای استفاده بالینی ۳۰ سال پیش، صنعت آنتی‌بادی مونوکلونال به صورت نمایی گسترش‌یافته و در حال حاضر به ارزش میلیاردها دلار است. ​ با پیشرفت‌های عمده در تعیین توالی ژنتیکی و...
ادامه مطلب

Male Aesthetic Plastic Surgery

Male Aesthetic Plastic SurgeryMale Aesthetic Plastic Surgery | Douglas S. Steinbrech  | Thieme | 2020 | English | Pages : 615 | ISBN: 1626236852, 9781626236851, 9781626238800 | 213 MB | pdf   During the past decade, there has been an exponential increase in the number of men undergoing aesthetic surgery in the U.S., with an estimated 1.3 million procedures performed annually. Male Aesthetic Plastic Surgery by Douglas Steinbrech reflects expertise and insights from one of the most-sought-after pioneers in male surgery, along with a Whos Who of contributing authors. While many texts have been written on female aesthetic surgery, this generously illustrated resource fills a void in the literature.Divided into four sections and 45 chapters, the book reflects the background history and...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

عفونت با باکتری بارتونلا در میزبان با سرکوب شده ایمنی: ایمونولوژی عفونت واسکولار و وازوپرولیفراسیون

عفونت با باکتری بارتونلا در میزبان با سرکوب شده ایمنی: ایمونولوژی عفونت واسکولار و وازوپرولیفراسیوندر این مقاله ما خلاصه‌ای از ویژگی‌های اساسی گونه‌های بارتونلا را ارایه می‌کنیم که عوامل اتیولوژیک مهم در بیماری‌های انسانی هستند. این بحث بر بررسی آنچه که در مورد ایمونولوژی بارتونلا، به ویژه در میزبان‌های دارای نقص ایمنی می‌دانیم، تمرکز دارد   عنوان مقاله : Bartonella Infection in Immunocompromised Hosts:Immunology of Vascular Infection and Vasoproliferation   منبع ارزشمندی برای : تولید محتوا...
ادامه مطلب

ژن mgrB به عنوان یک هدف کلیدی برای مقاومت اکتسابی نسبت به کولیستین در کلبسیلا پنومونیه

ژن mgrB به عنوان یک هدف کلیدی برای مقاومت اکتسابی نسبت به کولیستین در کلبسیلا پنومونیهتغییرات در سیستم تنظیم‌کننده دو جزیی PhoPQ ممکن است با مقاومت کولیستین در کلبسیلا پنومونیه مرتبط باشد. MgrB یک پروتیین ترانس ممبران کوچک است که پس از فعال‌سازی سیستم سیگنال دهی PhoPQ تولید می‌شود و به عنوان یک تنظیم‌کننده منفی در این سیستم عمل می‌کند. ما نقش پروتیین MgrB را به عنوان منبع مقاومت کولیستین در یک سری از K پنومونیه بررسی کردیم.   عنوان مقاله : The mgrB gene as a key target for acquired resistance...
ادامه مطلب