کد تخفیف ۸۰ درصدی همه نمایش ها

کد تخفیف ۸۰ درصدی همه نمایش هاکد تخفیف ۸۰ درصدی خرید همه نمایشهای سایت زبان شیرین شوشتری را با نمایشهای طنز شوشتری ترویج نماییم و به کودکانمان بیاموزیم. پس از خرید،فایل عکس را استخراج نموده و متن درج شده در عکس را در هنگام خرید هر نمایش در قسمت کد تخفیف بنویسید تا فقط ۲۰ درصد مبلغ نمایش را پرداخت نمایید.  ...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب کمدی کیهانی pdf

دانلود رایگان کتاب کمدی کیهانی pdfمعرفی کتاب:کمدی های  کیهانی در کمدی های کیهانی، تخیل نیرومند، طنز پاک و ظریف و توجه به واقعیت و تاریخ در هم آمیخته است. کالوینو قبل از نگارش کمدی های کیهانی بیش تر علوم را مطالعه کرده است، از انیشتین گرفته لغایت یاکوبسن، از هگل گرفته تا سیبرنتیک. هر فصل کتاب با قطعه ای آغاز می شود که به عقیده می رسد خلاصه ای خشک و آموزشی از یک کتاب فیزیک، نجوم یا زمین شناسی است. پس ناگهان راوی نما می شود و هریک از این خلاصه ها برای او دستاویزی می شود...
ادامه مطلب