پاورپوینت چگونه تحلیل سیاسی کنیم؟

پاورپوینت چگونه تحلیل سیاسی کنیم؟ پاورپوینت چگونه تحلیل سیاسی کنیم؟ در 59 اسلاید     قوای مسلح ازهر قشری که باشند...باید دارای دید سیاسی باشند و هرگز کور کورانه عمل نکنند.   ... دریافت...
ادامه مطلب

پاورپوینت از تزویر تا زور

پاورپوینت از تزویر تا زور پاورپوینت از تزویر تا زور در 171 اسلاید .     در جنگ تحمیلی اغلب کشورهای جهان و همه کشورهای قدرتمند از صدام وحمایت می کردند اما در این میان نقش ایالات متحده آمریکا بسیار مزورانه بود         ... دریافت...
ادامه مطلب

پاورپوینت اقتصادمقاومتی

پاورپوینت اقتصادمقاومتی پاورپوینت اقتصادمقاومتی در 46 اسلاید     چیستی چرایی چه اتفاقی افتاده است چه باید کرد   ... دریافت...
ادامه مطلب

پاورپوینت راهبرد های هدایت گری سیاسی

پاورپوینت راهبرد های هدایت گری سیاسی   شناسنامه عقبه دشمن در داخل را به مخاطب بشناساند(جاماندگان ،کج رفتگان و فتنه گران) شناساندن ترفند های دشمن(روی کارآوردن اسلام های افراطی،جنگ های نیابتی ،دوقطبی سازی های کاذب و...)   10 اسلاید ... دریافت...
ادامه مطلب

پاورپوینت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

پاورپوینت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نخستین شورای هماهنگی سازمان : با عضویت محمد سلامتی و صادق نوروزی (از امت واحده)، مرتضی الویری (فلاح)، محمد بروجردی (صف)، محمود بخشنده (موحدین)، محمدباقر ذوالقدر و محسن تحویل زاده از (منصورون) تشکیل شد.   19 اسلاید ... دریافت...
ادامه مطلب

پاورپوینت روابط دختر و پسر

پاورپوینت روابط دختر و پسر پاورپوینت روابط دختر و پسر در 45 اسلاید     التزام عملی به اعتقادات و باورهای دینی باعث می شود افراد با اعتقاد به تقدیر الهی و وجود دنیایی دیگر مراقبت و هوشیاری بیشتری در زندگی روزمره شان داشته باشند .   ... دریافت...
ادامه مطلب