طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج پایه پنجم ابتدایی  اهداف کلی هدفهای جزئی هدفهای رفتاری روشهای تدریس مواد و وسائل آموزشی فعالیتهای قبل از تدریس ( مهارتهای ارتباطی) ارزشیابی تشخیصی (ورودی) معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه فعالیت ضمن تدریس فرایند یاد دهی و یاد گیری جمع بندی و نتیجه گیریارزشیابی تکوینی و پایانیفعالیت خلاقانه دانش آموزان تعیین تکلیف اختتامیه  ...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

طرح درس مطالعات اجتماعی کشورهای همسایه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی کشورهای همسایه پایه پنجم ابتدایی    اهداف جزیی و رفتاری ایجاد انگیزه روش تدریس جمع بندی مطالب ارزشیابی پایانی تکلیف خلاقیتی...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر پایه پنجم ایتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر پایه پنجم ایتداییتعیین تکلیف اهداف جزیی و رفتاری فعالیت های قبل از تدریس ارزشیابی تشخیصی معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه فعالیت های ضمن تدریس جمع بندی و نتیجه گیری ارزشیابی تکوینی اهدف کلی...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتداییاهدف کلی اهداف جزیی و رفتاری فعالیت های قبل از تدریس ارزشیابی تشخیصی معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه فعالیت های ضمن تدریس جمع بندی و نتیجه گیری ارزشیابی تکوینی تعیین تکلیف...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتداییاهدف کلی اهداف جزیی و رفتاری فعالیت های قبل از تدریس ارزشیابی تشخیصی معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه فعالیت های ضمن تدریس جمع بندی و نتیجه گیری ارزشیابی تکوینی تعیین تکلیف...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیری

آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیریسال ها پیش اطلاعات فراوانی در مورد اینکه مغز انسان به چه صورت فعالیت می کند، وجود داشته است. عصب شناسان مطالعات زیادی را بر روی انسان انجام داده اند و به کمک آن به نحوۀ یادگیری انسان در حالت های مختلف دست یافته اند. این دانشمندان روی نحوۀ فعالیت مغز، و نحوۀ ثبت و پردازش اطلاعات آن تمرکز کرده بودند.   با مطالعات دانشمندان مشخص شد که مغز انسان هنگام تولد تقریباً کامل شده است. نیمکره های راست و چپ مغز هر کدام دارای فعالیت های...
ادامه مطلب