پاورپوینت "ليبراليسم"

پاورپوینت "ليبراليسم"—ليبراليسم-ppt قسمتي از متن پاورپوينت: —ليبراليسم را مي توان يک سنت سياسي، يک فلسفه ي سياسي و يا يک نظريه ي جامع فلسفي، شامل يک نظريه ي ارزش، مفهومي از شخص و نظريه اي اخلاقي همراه با فلسفه اي سياسي دانست. ليبراليسم به عنوان يک سنت سياسي، در کشورهاي مختلف شکل هاي گوناگوني يافته است. در انگلستان – که از بسياري جهات زادگاه ليبراليسم است . تأکيد سنت سياسي ليبرال بر تساهل ديني، دولت توافقي، و آزادي هاي فردي، و به ويژه، آزادي اقتصادي است. در...جزئیات...
ادامه مطلب

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینتجزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت به تعداد 370 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان   درس روابط خارجي ايران از 1357 – 1320 از دروس اختصاصي و اصلي رشته علوم سياسي مي باشد .ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنايي دانشجويان علوم سياسي با روابط خارجي ايران در دوران پهلوي دوم مي باشد منبع درس :روابط خارجي ايران ( دولت دست نشانده )تاليف آقای دكتر سيد...
ادامه مطلب

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینتجزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت به تعداد 370 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان   درس روابط خارجي ايران از 1357 – 1320 از دروس اختصاصي و اصلي رشته علوم سياسي مي باشد .ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنايي دانشجويان علوم سياسي با روابط خارجي ايران در دوران پهلوي دوم مي باشد منبع درس :روابط خارجي ايران ( دولت دست نشانده )تاليف آقای دكتر سيد...
ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی pdf

دانلود رایگان کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی pdfمعرفی کتاب:(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی) (سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)هانتينگتون در کتاب خويش به دنبال اثر دادن چارچوب های لازم برای تحقق نظم و يا همان استواری سياسی است.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)از اين رو در پيشگفتار کتاب بيان می دارد: تجزيه و تحليل پژوهشگرانه راه ها و وسايل پيشبرد سامان سياسی،(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)با وجود اختلاف هایی که بر سر مشروعيت و خوشايندی اين منظور...
ادامه مطلب

خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی تا پایان فصل هشتم

خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی تا پایان فصل هشتمخلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی تا پایان فصل هشتم 24 صفحه ورد قابل ویرایش مناسب مرور امتحان پایان ترم  ...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب