گوگرد زدایی از نفت خام – صنایع شیمیایی بوشهر

گوگرد زدایی از نفت خام - صنایع شیمیایی بوشهرگوگرد زدایی از نفت خام   پايان نامه كارشناسی 70 صفحه ارائه 1391 مقدمه: گوگرد زدایی: نفت خام مخلوط پیچیده ای است از هیدروکربن ها که محدوده وسیعی ازنقطه جوش را دربرمی گیرد.هیدروکربن ها از مولکول های مختلفی تشکیل شده اند که ساده ترین و سبک ترین آنها متان( به صورت گاز) و سنگین ترین آنها قیر می باشدهیدروکربن ها اغلب 50% تا 98% نفت خام را تشکیل می دهد. هیدوکربن های موجود در نفت خام عبارتند از: پارافین ها یا آلکان ها (ترکیبات زنجیری...
ادامه مطلب

مدل سازی راكتور اختلاط كامل لجن فعال (CMAS) تصفیه پساب شهری

مدل سازی راكتور اختلاط كامل لجن فعال (CMAS) تصفیه پساب شهریاختلاط كامل لجن فعال در تصفیه پساب شهری   پايان نامه كارشناسی ارشد 193 صفحه ارائه 1388 چكیده مدل سازی تصفیه خانه های شهری و صنعتی نیاز به اصول اولیه ای داردكه بر طبق آن باید بر اساس استانداردهای جهانی به صورت یكپارچه و هماهنگ در سراسر جهان انجام شود.به همین منظور از مدل های (ACTIVATED SLUDGE MODELS(ASM می توان استفاده كرد. در این پایان نامه از مدل شماره یك ASM برای مدل سازی تصفیه خانه شهری استفاده شده استو سعی شده الگوریتم ارایه...
ادامه مطلب

جذب سطحی در مركاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملكولی

جذب سطحی در مركاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملكولیمدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی درمركاپتان زدایی از گاز طبیعی با ا ستفاده از جاذب غربال ملكولی   پايان نامه كارشناسی ارشد 131 صفحه ارائه 1387 چكیده : در این رساله مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیكلی مورد استفادهدر مركاپتان زدائی از گاز طبیعی با استفاده از جاذبه غربال ملكولی مورد بررسی قرار گرفته است.این فرآیند هم اكنون در واحد مركاپتان زدائی پالایشگاه گاز فاز یك پارس جنوبی مورد استفاده...
ادامه مطلب

بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبكه مبدلهای حرارتی

بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبكه مبدلهای حرارتیرسوب گذاری در مبدلهای حرارتی پايان نامه كارشناسی ارشد 137 صفحه ارائه 1384 چكیده بررسی عملكرد شبكه های پیش گرم كن نفت خام نشان می دهدكه پدیده رسوب گذاری در این شبكه ها سبب ایجاد مشكلات عملیاتی می گرددو هزینه های عملیاتی به میزان قابل ملاحظه ای با گذشت زمان افزایش می یابد.آمارهای ارائه شده در این زمینه اهمیت توجه به این پدیده را نشان می دهدو بكارگیری روشهای مناسبی برای كاهش این پدیده را ضروری می سازد. هدف هدف از این پایان...
ادامه مطلب

دی اکسید کربن از گازهای خروجی نیروگاهها، و طراحی واحد تولید CO2 برای صنایع نوشابه سازی

دی اکسید کربن از گازهای خروجی نیروگاهها، و طراحی واحد تولید CO2 برای صنایع نوشابه سازیبررسی روشهای مختلف جذب دی اکسید کربن از گازهای خروجی نیروگاهها،انتخاب روش بهینه جذب و طراحی واحدی برای تولید CO2 مورد نیاز صنایع نوشابه سازی   پايان نامه كارشناسی 89 صفحه ارائه 1391   چکیده با توجه به اینکه درصد بالای دی اکسید کربن در اتمسفر موجب مشکلات مهم زیست محیطی نظیر پدیده گلخانهمی شود که تبعاتی چون گرمایش زمین و تغییر اکوسیستم آن را در پی دارد ارائه روش های نوین واقتصادی برای...
ادامه مطلب

راه‌های افزایش انتقال حرارت در مبدل‌های پوسته و لوله

راه‌های افزایش انتقال حرارت در مبدل‌های پوسته و لولهمبدل‌های پوسته و لوله   سمینار کارشناسی ارشد 95 صفحه ارائه 1391 مقدمه : مبدل‌های پوسته و لوله: با کاهش ذخایر انرژی و مصرف روز افزون آن در صنعت ناگزیر به بهینه‌سازی مصرفانرژی می‌باشیم. بخش صنعت کشور با مصرف بیست درصد انرژی کشور یکی از بخش‌های مصرف کننده‌یانرژی می‌باشد. در این بخش مبدل‌های حرارتی از پرکاربردترین تجهیزات می‌باشند. در میانمبدل‌های پوسته و لوله پرکاربردترین هستند. هر نوع اصلاح که...
ادامه مطلب