ارزیابی و تحلیل معیارهای HSE در صنعت برق

ارزیابی و تحلیل معیارهای HSE در صنعت برقمقاله ارزیابی و تحلیل معیارهای HSE در صنعت برق در اولين همايش ملي ايمني، بهداشت و محيط زيست ارایه شده است. چکیده: بررسی علل حوادث حین کار، اقدامات پیشگیرانه و تقویت فرهنگ ایمنی در کنار رعایت مسایل زیست محیطی از راه های مهم توسعه پاک و ایمن هر بخش از صنعت می باشد.لذا طی دو قرن اخیر و بعد از انقلاب صنعتی دپارتمان HSE در جوامع صنعتی شکل گرفت. HSE )بهداشت و سلامت ، ایمنی و محیط زیست(شامل کلیه روش هایی است که از بروز خسارات جانی و مالی...
ادامه مطلب