بسته آموزش راه اندازی کسب و کار ویژه رشته حقوق جهت مشاوره و ایجاد اشتغال دورکاری و فعالیت حضوری

بسته آموزش راه اندازی کسب و کار ویژه رشته حقوق جهت مشاوره و ایجاد اشتغال دورکاری و فعالیت حضوری   بسته آموزشی جهت راه اندازی کسب و کار حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت  آموزش انواع فنون مشاوره و ایجاد اشتغال  ودورکاری . اگر به مباحث حقوقی و مشاوره یا تنظیم لایحه و انواع خدمات حقوقی مسلط هستید و نیاز به راه و روشی جهت شروع فعالیت دارید تمام روشهای کسب درآمد و دور کاری یا حتی به صورت گرفتن پروندهایی که نیاز به پروانه وکالت ندارد احساس میکنید توانایی آن را دارید...
ادامه مطلب