کتاب معجزه سپاسگزاری

کتاب معجزه سپاسگزاریآیا تاکنون به معجزه سپاسگزاری پی برده اید؟ آیا می دانید سپاسگزاری نیز معجزه می کند؟ آیا تاکنون از این قانون استفاده کرده اید؟ در این کتاب خانم راندا برن خالق راز به شما در 28 روز تمریناتی را می دهد که هر تمرین مخصوص یک روز است و در پایان 28 روز شما نسبت به همه چیز قدرشناس و سپاسگزار خواهید بود. تمام آنچه که به نظر شما امری عادی به نظر می رسد و وجود آنها را تضمینی و دائمی می دانید بعد از خواندن این کتاب برای شما به عنوان معجزه و هدایایی از طرف...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها: