مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری 88 صفحه

مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری 88 صفحهفهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات پژوهش 1-1 مقدمه.. 1 1-2 بیان مسئله. 5 1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 9 فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش 2-1 اضطراب... 14 2-1-1 اضطراب و تعاریفی درباره آن. 14 2-1-2 علائم و نشانههای اضطراب... 16 2-2 ترس و اضطراب... 17 2-3 سطوح اضطراب... 17 2-4 طبقه بندی اختلالات اضطرابی.. 18 2-4-1 اختلال وحشت زدگی.. 18 2-4-2 فوبی‌های خاص..... 18 2-4-3 فوبی اجتماعی.. 19 2-4-4 اختلال اضطراب فراگیر. 19 2-4-5 اختلال وسواس فکری- علمی(OCD )20 2-4-6...
ادامه مطلب
برچسب ها: