دانلود رایگان کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم pdf

دانلود رایگان کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم pdfاریک فروم در کتاب درخشانش(هنر عشق ورزیدن)با عنوان هنر عشق ورزیدن می نویسد: عشق با دو چیز شناخته می شود: عمق ارتباط متقابل و شادی. و در پیوسته تبیین می کند که هر گاه رابطه یا حسی را دیدیم که از این دو خالی است، نام عشق را باید متعلق به باز بعد بگیریم. باز هم بحث بر ارزش گذاری و بی اهمیت شمردن رابطه های گوناگون انسانی نیست.(هنر عشق ورزیدن)طیفی از کشش ها یک زن و مرد را به هم کم و بیش می کند اما تنها گرد از آنها عشق اسم دارد. دوستی، محبت،...
ادامه مطلب
برچسب ها: