فهرست مطالب

مقدمه———————————————— 1

بخش اول : بررسي و تحليل اوتانازي—————— 4

فصل اول : كلياتي راجع به اوتانازي——————– 4

مبحث اول : تعريف و مفهوم اوتانازي——————– 5

مبحث دوم : انواع اوتانازي—————————- 6

الف ) اوتانازي فعال مستقيم———————— 6

ب ) اوتانازي فعال غير مستقيم——————- 7

ج ) اوتانازي غير ارادي ———————— 8

د ) اوتانازي منفعل و مستقيم —————— 9

مبحث سوم : بررسي اوتانازي بر جنين——————– 9

فصل دوم : اعتقادات مذهبي—————————- 11

مبحث اول : اعتقادات مذهبي در مورد اوتانازي در ايران- 11

مبحث دوم : اعتقادات مذهبي در مورد اوتانازي به طور كلي 13

مبحث سوم : علائمح طرح مسئله————————– 14

بخش دوم : اوتانازي « مرگ خود خواسته » در جهان— 17

فصل اول : كليات————————————- 17

مبحث اول : تفاوت اوتانازي با خودكشي—————– 18

مبحث دوم :‌ نظرات موافقان اوتانازي——————- 19

مبحث سوم :‌ نظرات مخالفان اوتانازي——————- 20

مبحث چهارم : اوتانازي در جهان معاصر—————– 21

فصل دوم : بررسي وضعيت حقوقي اوتانازي در كشورهاي مختلف 24

مبحث اول : بررسي وضعيت حقوقي اوتانازي در آمريكا—– 24

مبحث دوم : بررسي وضعيت حقوقي اوتانازي در انگليس—– 27

مبحث سوم : بررسي وضعيت حقوقي اوتانازي در كانادا—– 28

مبحث چهارم : بررسي وضعيت حقوقي اوتانازي در سوئيس—- 30

مبحث پنجم : بررسي وضعيت حقوقي اوتانازي در هلند—— 32

بخش سوم : بررسي اوتانازي در ايران—————- 34

فصل اول : رضايت به جنايت—————————- 34

مبحث اول : تفاوت رضايت با عفو و گذشت و شرايط آن—– 35

مبحث دوم : نقش جنايت در جرايم عليه تماميت جاني و جسماني 36

مبحث سوم : تحليل ماده 268 قانون مجازات اسلامي——– 37

فصل دوم : اوتانازي از ديدگاه قانون ايران———— 41

مبحث اول : مجازاتهاي اوتانازي در ايران————– 43

مبحث دوم : بررسي كيفيات مخففه و معافيت از مجازات—- 44

مبحث سوم : اشاره به ماده 217 قانون مجازات اسلامي و ارتباط آن با بحث———————————————- 46

نتيجه گيري —————————————– 48

فهرست منابع—————————————– 51

 

 

مقدمه

با پیشرفت های اخیر دانش پزشکی و تکنولوژی مفهوم مرگ و مردن در فرهنگ غربی تغییر یافته است این دستاوردهای قابل توجه دانش پزشکی در کشور ما نیز تأثیرات خاص خودش را داشته است ، به گونه ای که مفهوم مرگ نیز همراه با این تحوّلات تغییر یافته است . بسیاری از بیماری ها که قبلاً کشنده بوده اند در حال حاضر قابل درمان یا کنترل شده اند مانند آبله – سل – مالاریا -پنو مونی – فلج اطفال – آنفلوانزا و سرخک ، انسان ها اکنون به طور نادری به واسطه این بیماری ها می میرند کیفیّت زندگی نیز در طول صد سال اخیر به طور اساسی تغییر یافته و مقدار زیادی گوشت و چربی های حیوانی در رژیم های غذایی جدید افزایش پیدا کرده است این تغییرات همراه با تغییر در شکل مرگ بوده است انسانها اکنون در مواجهه با بیماری های قلبی ، سرطانی ، ایدز و دیابت هستند که نتیجه تغییر در روش زندگی است در این بیماری های جدید رنج و عذاب بیماری طولانی تر و درمان نیز دردناک تر و پرهزینه تر است . علاوه بر این چون مدت زندگی و حیات طولانی تر شده است بیماری های وابسته به سن ( مخصوصاً در سنین پیری ) به طور فرازنده ای افزایش یافته است بسیاری از مردم اکنون از مشکلاتی مانند رمانس پیری و آلزایمر رنج می برند در حالیکه مفهوم مرگ و زمان مرگ تغییر کرده است ، روش هایی نیز که به واسطۀ آن ها جان خود را از دست مي دهيم ، تغییر پیدا کرده است ، شاید بتوان گفت در طول تاریخ مرگ یک موضوع ( درون خانوادگی ) بود . مردم معمولاً در خانه هایشان بعد از مبارزه ای کوتاه با یک بیماری یا از یک واقعه می مردند امّا امروز به طور فزاینده ای مرگ در یک مؤسسه مانند خانه سالمندان یا بیمارستان بعد از آنکه انواع تکنولوژی ها بر روی بیمار بکار برده شد تا حیات او را طولانی تر کنند ، رخ می دهد البته اغلب این تکنولوژی ها کاملاً مؤثر هستند و انسان ها می توانند برای ماهها یا سال ها با وجود یک بیماری زندگی کنند . طبق آمارهای موجود در آمریکا در حدود 75 درصد از مرگ ها در سال 1987 در بیمارستان و مراکز مراقبت رخ داده است . در حالیکه در سال 1950 این عدد 50 درصد بوده است ، همچنین کمیتۀ ارزیابی تکنولوژی آمریکا تخمین زده است که در سال 1988 حدود 3775 تا 6575 نفر از ونتیلاتور ( دستگاه تنفس مصنوعی ) و 1404500 نفر از حمایت های تغذیه ای مصنوعی بهره برده اند متأسفانه در کشور ما آمار دقیقی وجود ندارد ، امّا با گسترش روز افزون فناوری های پزشکی در کشور ما نیز می توان آمارهای شبیه به آمارهای ذکر شده را حدس زد با توجه به تغییرات در روش زندگی و استفاده از تکنولوژی ها ، چگونه و کجا مردن اهمیّت می یابد . با توجه به مصادیق و مواردی از اوتانازی ( قتل ناشی از ترحّم ) که در جوامع مختلف وقوع پیوسته و ذهن افکار عمومی را به خود معطوف داشته و احیاناً احساسات عده ای را به صرف انگیزه انسان دوستانه بودن عاملان در بسیاری موارد برانگیخته و برعکس عده ای نیز از این جنایات به تنگ آیند و آن را ضد بشری و ضد انسانیّت تلقّی کنند جوامع مختلف در این زمینه آرای متفاوت در مصادیق و اعداد کثیر این نوع جرم صادر کرده اند که هر یک به نوبه خود مطمع نظر است و جای بسی بحث و بررسی دارد . شک نیست که تحقیق جنایات مستلزم وجود مجنی علیه است با وجود این گاهی پیش می آید که مجنی علیه به جهاتی خود وقوع جرم را از قبل می پذیرد و حتّی گاهی خود محرّک مباشر جهت ارتکاب جرم می گردد .

شخص مجروح یا مقتولی که طرف مقابل را به نزاع دعوت کرده ، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود بوسیله پرستار یا پزشک یا دیگری اصرار ورزیده مثالهایی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را به وضح نشان می دهند . چیزی که جای تأمل است این است که در مسائل مربوط به نظم عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند و تنها شارع و مقننّ است که می توان دامری را مجاز یا ممنوع و نفس قتل همیشه ممنوع است . نکته دیگر اینکه اسقاط حق قصاص از جانب مجنی علیه موجب مشروع شدن ارتکاب جرم نیست و تأثیر رضایت مجنی علیه در رفع قصاص به معنای تجویز قتل نیست و تنها به معنی اسقاط حق که وجود آن بستگی به نظر قانون گذار دارد زیرا قواعد اجرایی از قواعد آمره و مرتبط به نظم عمومی است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد ، مجنی علیه نمی تواند تعهّد نماید قتل وی توسط دیگری قابل تعقیب نباشد و به فرض بسته شدن   چنین تعهّدی فاقد اعتبار است . بنابراین سلب حیات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلی وی به هر انگیزه ای و حتّی بوسیله طبیب که نسبت به بیمار غیر قابل علاج واقع شود مستوجب کیفر است و با توجه به اینکه جرم قتل از هر نوعی که باشد از جرایم مقیّد به نتیجه است که خود مستلزم و یا به خارج شدن روح از بدن می باشد نظر به اینکه قصاص حق خصوصی است که برای سلب حیات از مجنی علیه برای اولیاء وی ایجاد می شود و قبل از سلب حیات اصولاً حقی وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قاتل صرف نظر نمود . لازم است در ابتدا تعریف دقیقی از قتل و معنای آن داشته باشیم . قتل یعنی کشتن و کشتار و آن لطمه به حیات دیگری دارد . كشتن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خواه به واسطه ترک فعل قتل از بزرگترین جنایات است که امنیّت اجتماع را مختل
می سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدسه اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبتها در دنیا و عقبی مقرر نموده است

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اتانازی (قتل ناشی از ترحم) در فقه و حقوق کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *