فهرست مطالب

 

مقدمه- 1

فصل اول: کلیات– 2

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه- 2

گفتار اول: مفاهیم- 3

بند اول: خسارت– 3

بند دوم: مسئولیت مدنی- 4

بند سوم: تقصیر زیان زیاندیده 5

گفتار دوم: پیشینه بحث– 7

بند دوم: نظام رومی-ژرمنی- 7

بند دوم: نظام کامن لا- 8

بند سوم: نظام حقوقی اسلام ؛ قاعده اقدام- 9

مبحث دوم: مبانی مسئوليت مدني- 12

گفتار اول: مبانی قانونی مسئولیت مدنی- 13

بنداول: نظريه تقصير 14

بند دوم: نظريه خطر 15

بند سوم: نظريه تضمين حق- 15

گفتار دوم: مبناي فقهی مسووليت مدني- 16

بند اول: قاعده لاضرر 16

بند دوم: قاعده اتلاف- 17

بند سوم:  قاعده تسبيب– 18

فصل دوم: اثر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی- 20

مبحث اول: شرایط تحقق تقصیر زیان دیده 21

گفتار اول: شرایط تقصیر زیان دیده 21

بند اول:  تقصیر 21

بند دوم: انتساب عمل به زیاندیده 23

بند سوم: وجود رابطه سببیّت بین تقصیر زیاندیده و ایجاد ضرر 24

گفتار دوم: شرایط فعل  زیان دیده 27

بند اول: عمد زیان دیده 27

بند دوم: تقصیر غیرعمدی زیاندیده 29

مبحث دوم: آثار و نتایج تقصیر زیان دیده 31

گفتار اول: اثر تقصیر زیان دیده 31

بند اول: مسئول اعمال عامل زيان بودن زيان‌ديده 32

بند دوم: وجود اماره 33

گفتار دوم: صور مختلف تقصير زيان‌ديده و آثار آن- 34

بنداول: تقصير عامل زيان از تقصير زيان‌ديده شديدتر باشد- 34

بند دوم:  تقصير سنگين‌تر مدعی علیه- 38

نتیجه گیری- 40

فهرست منابع- 42

 

مقدمه

یکی از موضوعات مهم در حقوق مسئولیت مدنی، بررسی نقش زیان دیده در وقوع زیان و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان است. مسأله اینست که هرگاه زیان دیده در وقوع زیانی که به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، یا مرتکب تقصیر شود و تقصیر او در وقوع زیان مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت مدنی عامل زیان دارد. آیا این امر موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می گردد و یا موجب تقسیم مسئولیت شده و از میزان خسارتی که او باید دریافت کند، کاسته می شود. مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان را به دو مفهوم وسیع و مضیق می توان مورد ملاحظه قرار داد.

  1. مفهوم وسیع مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان: در بررسی وجود رابطه علیت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی در موارد قابل توجهی با چهره های خاصی از مشارکت زیاندیده در خسارات وارده به خود او مواجه می شویم. این مشارکت در بارزترین چهره خود به صورت رفتار تقصیر آمیز زیاندیده است . همین چهرهء بارز که در شماره بعدی تحت عنوان مفهوم مضیق مطرح می شود ، موضوع بحث این مقاله است . ولی باید دانست که شرکت زیاندیده در ایراد خسارت نسبت به خود، از لحاظ حقوقی می تواند به صورتهای مختلفی داشته باشد.
  2. مفهوم مضیق مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان؛ تقصیر زیان دیده: مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان به مفهوم مضیق، که موضوع بحث این مقاله است، مورد تقصیر زیاندیده را در بر می گیرد. اصطلاح «تقصیر زیاندیده» از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامن لا، نهاد یا قاعدهء «شرکت در خطا» یا «خطای مشترک» می باشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است. تحقیق حاضر در دو فصل به بررسی آثار تقصیر زیاندیده در حقوق مسئولیت مدنی ایران پرداخته است.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی آماده اثرتقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *