فهرست مطالب

مقدمه- 1

فصل اول: کلیات– 2

مبحث اول: مفاهیم و انواع- 3

گفتار اول: مفاهیم- 3

بند اول: سند- 3

بند دوم: معاهده 5

گفتار دوم: انواع معاهده 6

بند اول: معاهدات دو جانبه- 6

بند دوم: معاهدات جمعی و چند جانبه- 6

مبحث دوم: ویژگی، عناصر و ضرورت تصویب معاهده 7

گفتار اول: ویژگی ها و عناصر معاهده 7

بند اول: ویژگی های معاهده 7

بند دوم: عناصر معاهده 9

گفتار دوم: ضرورت تصویب و لازم الاجرا شدن معاهده 11

بند اول: ضرورت تصویب معاهده 11

بند دوم: انعقاد و لازم الاجرا شدن معاهده 12

فصل دوم: مبادله یا تودیع اسناد تصویب– 15

مبحث اول: تفسیر معاهده 16

گفتار اول: هدف تفسیر معاهده 16

بند اول: نظم معاهده 17

بند دوم: اعتماد متقابل- 19

گفتار دوم: مرجع و محدوده تفسیر معاهده 19

بند اول: مرجع تفسیر معاهده 20

بند دوم: محدوده تفسير معاهده 22

گفتار سوم: آثار معاهدات نسبت به ثالت– 23

بند اول: اصل نسبی بودن معاهدات– 23

بند دوم: استثناهای اصل نسبی بودن معاهدات– 24

مبحث دوم: حل اختلافات ناشی از معاهدات و ضمانت اجرای آن- 25

گفتار اول: روشهاى حل مسالمت آميز اختلافات– 25

گفتار دوم: اقسام ضمانت اجرای بین المللی- 26

گفتار سوم: ضمانت اجرا 29

بند اول: رژيم اجراي راي در کنوانسيونهای بین المللی- 29

بند دوم: تبعيت حقوق داخلي از حقوق بين الملل در موارد خاص– 31

بند سوم: جبران زيان ناشي از عدم اجراي آراء داوري- 32

نتیجه گیری- 34

فهرست منابع- 36

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به نبودن قانون فراملی براي تمام کشورها و آزادي آنها در تعیین و اجراي قواعد حقوقی مورد نظر خود، معاهدات بارزترین و مهم ترین منبع حقوق بین الملل هستند که نتیجه توافق نوشته دو یا چند کشور در رابطه با موضوع خاصی می باشند. هر چند در کنار معاهدات، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و دکترین در ایجاد قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر کشور تأثیرگذار می باشند،[1] اما معاهدات نسبت به دیگر منابع اولویت دارند از این حیث که قاعده هاي مندرج در آن ها مثل قوانین داخلی کشورها و به صراحت نوشته شده و طرفین معاهده با پیش بینی مقررات خاصی مانند شرط داوري، اجراي آن را تضمین می نمایند. اجراي معاهده در داخل کشورهاي عضو گاهی با مشکلاتی مواجه می شود: از نظر تفسیر مندرجات معاهده و یا به دلیل وجود قانونی داخلی که در تعارض با محتواي معاهده می باشد. با توجه به این که تصمیم گیري در رابطه با مرجع و روش تفسیر معاهده و یا اتخاذ ترتیب اولویت بین قانون در بر دارنده معاهده و یک قانون داخلی مقدم یا موخر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند بر روابط بین المللی یک کشور عضو تأثیرگذار باشد، در مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر و در حد نیاز براي طرح موضوع خاص مورد تحقیق، به ذکر کلیاتی در رابطه با تعریف، انواع معاهده، نحوه انعقاد و لازم الاجرا شدن معاهدات می پردازیم و سپس دیدگاه هاي موجود در رابطه با دو موضوع تفسیر معاهدات و ارزش معاهدات نسبت به قوانین داخلی کشورهاي عضو، مورد بررسی واقع خواهند شد. لذا پژوهش حاضر به بررسی مبادله اسناد تصویب معاهده با تأکید بر حقوق ایران می پردازد. در این راستا دیدگاه های موافق و مخالف و نیز رویه قضایی بین المللی را در چهار چوب تفسیر و تصویب معاهدات مورد بررسی قرار می دهد.

[1] به موجب ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستري بین المللی مورخ 16/12/1920 که به همان صورت در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستري 26 ژوئن 1945 تکرار شده است.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسناد تصویب معاهده با تأکید بر حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: