فهرست مطالب

 

مقدمه- 1

فصل اول: مفاهیم و ویژگی ها 3

مبحث اول: مفاهیم- 4

گفتار اول: تعاریف کلیدی- 4

بند اول: کودک– 4

بند دوم: کار کودکان- 5

گفتار دوم: كودك از مـنظر اسناد بين المللى- 6

گفتار سوم: دوران کودکی- 7

بند اول: شروع دوران كودكى- 8

بند دوم: پايان دوران كودكى‌ 8

مبحث دوم: عوامل و ویژگی های کار کودکان- 9

گفتار اول: کار کودکان (عوامل و موانع) 10

بند اول: عوامل کار کودکان- 10

بند دوم: کار کودک و موانع توسعه‌ و رفاه اجتماعی- 11

گفتار دوم: ویژگی های کار کودکان- 12

فصل دوم: اصول حاکم کار کودکان، تبعات و پیامدها 15

مبحث اول: تبعات کار کودکان- 16

گفتار اول: نظریات و قوانین راجب به کار کودکان- 16

بند اول: نظریات مطرح پیرامون کار کودکان- 16

بند دوم: کار کودکان در قانون کار ایران‌ 18

گفتار دوم: پیامد های کار کودکان- 19

بند اول: بهره کشی کودکان- 19

بند دوم: کار اجباری- 21

بند سوم: آثار منفى کار کودک– 23

مبحث دوم: ابعاد حمایتی كنوانسیون حقوق کودک– 24

گفتار اول: كنوانسیون حقوق کودک– 25

گفتار دوم: حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک– 27

بند اول: حقوق اساسی کودکان- 27

بند دوم: حق حمایت از کودکان- 27

بند سوم: آزادی‌های مدنی و اجتماعی- 28

بند چهارم: بهره‌مندی از بهداشت و سلامت– 28

بند پنجم: آموزش– 29

نتیجه گیری- 30

فهرست مطالب– 32

 

 

 

مقدمه

کار کودکان پدیده‌ای است که در پی توسعه شهرنشینی به سرعت رو به گسترش است؛ هرچند در گذشته نیز این پدیده وجود داشته اما امروز شکل تازه‌ای پیدا کرده است. کار مهمترین مسئله‌ اجتماعی‌ و فرآیندی انسانی و اجتماعی است که با دگرگونی اقتصادی-اجتماعی پیوند دارد. اشتغال و روابط کـاری از مـهمترین مـسائل جهان‌ امروز‌ به‌ شمار مـی‌رود و در کـشورهای جـهان سوم به علّت افزایش‌ لگام‌گسیخته و ناگهانی جمعیّت، باید ریشه‌ای‌تر و ساختاری‌تر بررسی شود، زیرا تندگستی و نیازمندی که ریشه بسیاری از سختیها‌ و اسیب‌های‌ اجتماعی اسـت، بـر جـوامع یاد شده سایه‌افکن است.اشتغال در بخش‌های صنعتی‌ اندک‌ و در کـشاورزی بـه علّت کمبود آب یا زمین، روش‌های ابتدایی کشت و وجود آفات گوناگون‌ محدود‌ است‌ و در عمل بیشتر مردمان به کارهای خدماتی و حـاشیه‌ای یـا کـارهای‌ غیر‌ رسمی‌ مانند دست‌فروشی، قاچاق، واسطه‌گری و…روی آورده‌اند و این روند پیـامدهای گواگون برای جامعه داشته‌ که‌ کار‌ کودکان یکی از آنها است. می‌توانیم کودکان را افرادی که دارای سن 14 سال و کمتراند تعریف کنیم. در این صورت‌ کار‌ کودکان‌ می‌تواند تقریباً شامل کار بـچه‌ های 5 تـا 14 سـال باشد. اما هیچ معنی‌ ندارد‌ که‌ افراد کمتر از 18 سال را نیز در بـررسی کار کودکان کودک به حساب‌ آوریم، درواقع‌ مسئله‌ به تعریف هر کشور و به تعریف قابل قبول جهانی بستگی دارد.در سـال 1988‌ حـداقل‌ سـن پایه برای ورود به بازار کار هر فرد در مصرف 12 سال،در‌ فیلیپین‌ 14‌ سـال و در هـنگ کنگ 15 سال گزارش شده بود. کـار کودکان ممکن‌ است‌ شکل عادی‌ کارمزد‌ و در کارخانه‌ها، معادن، مزارع و بخشهای خدماتی را‌ داشته‌ باشد؛ امّا مـمکن اسـت کـودان به صورت آزاد در کسب و کار خیابانی‌ به‌ کار بپردازند. آنها هم‌چنین ممکن است نیمه‌ وقت،تمام وقت و مـهاجر‌ فـصلی‌ یـا کارگر دائم باشند. بالاخره ممکن‌ است‌ این کودکان دستمزد خود را به صورت جنسی یـا پولی بگیرند، یا اسـاساً کارکن خانوادگی‌ بی‌مزد‌ باشند. عده‌ای اصلا مزد نمی‌گیرند و تنها‌ به‌ برای سرپناه و محلی‌ جهت حمایت یا بـرای‌ غـذایی‌ بخور و نمیر کار می‌کنند. برخی نیز اساسأ در سوء استفاده قرار می‌گیرند و به نوعی‌ بـیگاری، بردگی‌ و فـرمانبرداری بهره‌کشانه کشیده می شوند‌ و در این‌ صورت‌ ابـزار، نوع‌ فشار، نوع‌ سـوء استفاده و وسـیله ارعاب (شامل‌ تهدید، شکنجه، سوء استفاده جنسی، گروکشی و جز آن) متفاوت اسـت. این شـکل اخیر هم در مقوله کار کودکان و هم‌ در حوزه جرمشناسی ‌مورد ارزیابی قرار‌ می‌گیرد. امّا، در‌ بـررسی های‌ اقـتصادی‌ گرایش‌ به این امر‌ اسـت‌ اجـتماعی که ایـن آخـرین شـکل را به قلمروی آسیب‌شناسی، جرم‌شناسی و انحراف های اجـتماعی واگـذار کنند.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول حاکم بر کار کودکان در نظام ایران و جامعه بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *