چکیده

امروزه آیین دادرسی مدنی ضامن اجرای حقوق تعیین کننده افراد می باشد چه بسا در مواردی مدعی حق واقعاً محق بوده ولی به علت نداشتن آگاهی از اصول و قواعد دادرسی حقش به عللی مانند طرح دعوی در خارج از موعد تضییع گردیده است. در جریان دادرسی قرار های مختلفی صادر می گردد که از این جمله قرار عدم استماع دعوا می باشد. البته قرار مزبور مانع از رسیدگی به ماهیت دعوا می گردد، در قانون تعریفی ازان قرار ارائه نگردیده است اما می توان گفت قرار عدم استماع دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا باتوجه به سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات غیر قابل استماع باشد. می توان گفت قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانوناً مجاز نبوده. یا بیهوده شمرده می شود به گونه ای که حتی در صورت احراز موضوع مورد ادعای خواهان ترتب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. همچنین قرار عدم استماع دعوا در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد. شیوه تنظیم این قرار به شکل دادنامه بوده و از آثار آن می توان به داشتن قدرت اثباتی ، فراغ دادرسی، قابیلت شکایت، غیر قابل ابطال بودن اشاره نمود.

کلید واژگان:

قرار، عدم استماع، قرار عدم استماع، دعوی، قرار عدم استماع دعوی

 

 

فهرست تحلیلی مطالب

چکیده                             1

مقدمه                            2

فصل اول- کلیات                          3

مبحث اول: مفاهیم                       3

گفتار اول: مفهوم قرار                           3

گفتار دوم: فرق قرار با حکم                      3

گفتار سوم: تقسیم بندی قرار                                4

مبحث دوم: توضیح قرارهای مختلف                           4

گفتار اول: قرار اعدادی                               4

بند اول: قرار تحقیق محل                        5

بند دوم: قرار معاینه محل                     5

بند سوم: قرار کارشناسی                                                5

بند چهارم: قرار اتیان سوگند                                  5

بند پنجم: قرار تطبیقی                                           5

بند ششم: قرار اناطه                              5

بند هفت: قرار استماع شهود                   6

گفتار چهارم: قرارهای موقت                             6

بند اول: قرارهای تأمینی 6                                                                                                تأخیر و توقیف اجرا                6

گفتار پنجم: قرارهای قاطع دعوا                                6

بند اول: قرار سقوط دعوی                               6

بند دوم: قرار رد دعوی                                        7

بند سوم: قرار عدم استماع دعوا                                                  7

بند چهارم: قرار ابطال دادخواست                     7

بند پنجم: قرار رد دادخواست                                   7

گفتار ششم: قرارهای شبه قاطع                            7

بند یک: قرار عدم اهلیت یکی از طرفین                                      7

بند دوم: قرار عدم صلاحیت                                8

بند سوم: قرار امتناع از رسیدگی                                                                                            8

فصل دوم: بررسی قرار عدم استماع دعوا                               9

مبحث اول: مفاهیم و آثار                                          9

گفتار اول: مفهوم قرار عدم استماع دعوا                                        9

گفتار دوم: آثار قرار عدم استماع دعوا                                      10

بند اول: قدرت اثباتی                                       10

بند دوم: فراغ دادرسی                                                            10

بند سوم: قابیلت شکایت                                                           10

بند چهارم: غیر قابل ابطال بودن                               10

گفتار سوم: شیوه تنظیم و ابلاغ قرار عدم استماع دعوا                            11

گفتار چهارم: آیا قرار عدم استماع دعوا قابل تجدید نظر است.                 11

مبحث دوم: موارد صدور عدم استماع دعوا در قوانین مختلف                           11

گفتار اول: قرار عدم استماع دعوی در قانون مدنی                 11

بند اول: قمار و گرو بندی                                                        12

بند دوم: تادیه دین خارج از مو عد قانونی                                          12

گفتار دوم: قرار عدم استماع دعوی در قانون آ.د.م                                13

بند اول : عدم ذکر تمامی خواندگان در دعوی غیر قابل تجزیه                    13

بند دوم: ماده 163 ق.ا.د.م                                        13

بند سوم: عدم معرفی وکیل بعد از استعفا در اثنای رسیدگی                      14

بند چهارم: توصيف حکم ازجانب دادگاه چه تاثيري بر قابليت واخواهي آن دارد؟      15

گفتار سوم: قرار عدم استماع دعوی در قانون تجارت         16

بند اول:  ماده 267 ق.ت                                            16

بند دوم:  بررسی ماده 289 ق.ت                          16

بند سوم:  ماده 315 ق.ت                               17

بند چهارم: ماده 318 ق.ت                       17

بند پنجم: اصل عدم استماع ايرادات در اسناد تجاری                        18

بند ششم: بررسی مرور زمان در اسناد تجاری                        20

گفتار چهارم: بررسی دو راُی وحدت رویه                   26

بند اول: راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور                     26

بند دوم: آرا صادره از کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداري                  28

نتیجه گيري                                                                   32

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تحلیلی قرار عدم استماع دعوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *