چکیده

نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح بین المللی و بستری برای فراهم آوردن توسعه پایدار در کشورها تبدیل شده است. در جهان امروز نقش حقوق مالکیت فکری در رشد تولید، توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مورد تایید همه نظام‌های اقتصادی جهان است‌. تجارت بین‌الملل و گردش آزاد کالا و خدمات در میان کشو‌رها موجب توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم جهان می‌شود. تجارت کالا و خدمات در اکثر موارد مبتنی بر یکی از مصادیق مالکیت فکری است. به این دلیل که در قرن حاضر به موازات جهانی شدن اقتصاد و گسترش ارتباطات بر شدت رقابت جهانی افزوده شده و در این میان فرایند تحقیق و توسعه، انجام نوآوری تکنولوژیک و دستیابی به تکنولوژی های برتر به عنصری کلیدی در کسب مزیت رقابتی در جوامع مختلف تبدیل شده است. حمایت کافی از مخترعان و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری در فعالیت تحقیق و توسعه، انگیزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد. از این جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و نیز استدلال علمی و منطقی از یافته های موجود به بررسی تطبیقی در ابواب مختلف مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.

کلید واژه گان

مالکیت، مالکیت معنوی، حق، سازمان تجارت جهانی

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه- 1

الف) بیان مسئله- 2

ب) اهداف- 2

ج) سوالات تحقیق- 3

د) فرضیات تحقیق- 3

ر) ساماندهی تحقیق- 3

فصل اول: مفاهیم، مبانی و احکام در زمینه مالکیت معنوی- 4

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه- 5

گفتار اول: مفاهیم اصلی- 5

بند اول:  مالکیت– 5

بند دوم: مالکیت معنوی- 7

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط– 8

بند اول: حق- 9

بند دوم: ملکیت– 11

گفتار سوم: تاریخچه- 12

بند اول: تاریخچه مالکیت معنوی- 12

بند دوم:  تاریخچه تشكیل سازمان تجارت جهانی- 13

مبحث دوم: مبانی و احکام موجود 15

گفتار اول: خواستگاه و مبانی مالکیت معنوی- 15

بند اول: خواستگاه مالكيت معنوي- 16

بند دوم: مبانی حقوق مالکیت معنوی- 16

گفتار دوم:  اقسام و احکام مقررات موجود 17

بند اول: اقسام حقوق مالكيت معنوي- 17

الف) حق اختراع- 18

ب) طرح صنعتي- 18

ج) اسم تجاري- 19

بند دوم: احکام و مقررات مربوط به مالکیت معنوی- 19

الف) حقوق مادی- 19

ب) حقوق معنوی- 20

فصل دوم: مالکیت معنوی و بررسی تطبیقی آن در نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی- 21

مبحث اول: بررسی مالکیت معنوی درحقوق ایران- 22

گفتار اول: : ویژگی ها و مصادیق مالکیت معنوی- 22

بند اول: ويژگي‌ها 23

الف) وابستگی به شخصيت حقيقي- 23

ب) غير قابل انتقال بودن- 23

ج) دائمي بودن- 24

د) مالیت داشتن موضوع مالکیت معنوی- 24

بند دوم: مصادیق- 25

گفتار دوم: ایران و حمایت از حقوق مالکیت معنوی- 28

بند اول: مرحله فقدان قاعده و مقررات حقوقی- 28

بند دوم: مرحله تدوین و نگارش قوانین در زمینه مالکیت معنوی- 29

گفتار سوم: چالش ها و  مزایای مالکیت معنوی در حقوق ایران- 30

بند اول: چالش های مالکیت معنوی در ایران- 30

بند دوم: مزایا و معایب قوانین حقوق مالکیت معنوی در ایران- 31

الف) مزایا 31

ب) معایب– 32

مبحث دوم: بررسی تطبیقی مالکیت معنوی- 32

گفتار اول: سازمان تجارت جهانی و حقوق مالکیت معنوی- 33

بند اول: سازمان تجارت جهانی- 34

بند دوم:  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی- 34

بند سوم: مالکیت معنوی در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی- 35

گفتار دوم: ساختارهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی- 36

بند اول:  ساختارهای  حمایتی ایران از حقوق مالکیت معنوی- 36

الف) تدوین و تنظیم قوانين و مقررات داخلي- 37

ب) پیوستن به كنوانسيون‌هاي بین المللی- 37

بند دوم: ساختار های حمایتی سازمان تجارت جهانی از حقوق مالکیت معنوی- 38

الف) پيمانهاي بين المللي حقوق مالكيت صنعتي- 38

ب) پيمان هاي بين المللي حقوق مالكيت ادبي و هنري- 38

گفتار سوم: وجوه تفاوت و تشابه مالکیت معنوی در حقوق ایران و اسناد بین المللی- 39

بند اول: مالکیت فکری درحقوق ایران- 39

بند دوم: مالکیت فکری در اسناد بین المللی- 40

نتیجه گیری- 41

فهرست منابع- 43

 

مقدمه

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش جوامع انسانی، مالکیت معنوی نیز بوجود آمده است. امروزه درباره اهمیت مالکیت معنوی و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. از این روی، نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر، توصیه هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده اند. باید توجه داشت حمایت قوي و موثر از حقوق مالکیت فکري عامل بسیار مهم و تعیین کننده در تسهیل انتقال تکنولوژي و جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در بخشهاي مختلف اقتصادي است که براي توسعه ي پایدار امري حیاتی است. شکاف در نظام هاي مالکیت معنوي در بین کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجی و جریان بین المللی سرمایه هاي خصوصی به شمار می آید. بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، به دلیل ضعف در سیستم نظام مالکیت معنوي، میزبان دائمی براي جریان سرمایه هاي خارجی نیستند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کار تحقیقی حقوق: بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *