چکیده

در حقوق بین الملل خصوصی همواره سعی بر آن است که قوانین و ضوابط کشوری بر دعوا حاکم شود که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوا داشته و طرفین دعوا نیز با آن قانون، انس و آشنایی بیشتری داشته باشند.اما اینکه چگونه و براساس چه نظمی باید حقوق و تعهدات ایجاد شده براساس آن قانون را اجرا کرد، موضوعی است که در صلاحیت قانون شکلی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست.حکومت قانون مقر دادگاه بر آیین دادرسی و مقررات شکلی دعوا، در حقوق بین الملل خصوصی، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده است. ماده 971 قانون مدنی مقرر می داد: «دعاوی از حیث… قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود …». بنابراین دادگاه های ایران، اعم از عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، همان قواعد و مقررات شکلی را که در حقوق داخلی و برای رسیدگی به دعاوی داخلی مقرر شده است، در محیط حقوق بین الملل خصوصی نیز اجرا می کنند. 1 اما رسالت مهم و اصلی حقوق بین الملل خصوصی، تعیین قانون ماهوی صلاحیتدار برای دعاوی ای است که عنصری خارجی دارند.با این حال، تمایز و تفکیک بین قانون ماهوی و قانون شکلی، ظاهرا ساده به نظر می آید ولی در عمل دشواری های آن هنوز حل نشده و برخی از کشورها، دامنه وسیعی برای قوانین شکلی در نظر گرفته و آن قلمرو را در حیطه صلاحیت قانون دولت متبوع خود دانسته اند.حال آنکه در برخی از کشورها، دامنه چنین قانونی محدود است و قلمرو گسترده برای قانون ماهوی خارجی در نظر گرفته اند.به علاوه، در تعلق برخی از نهادهای حقوقی به این دسته یا آن گروه تردید وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

الف) سوالات تحقیق- 1

ب) فرضیات– 2

مبحث اول: مفاهیم و انواع- 3

گفتار اول: مفاهیم- 3

بند اول: احاله 3

بند دوم: تعارض قوانین- 4

بند سوم: احوال شخصییه 5

گفتار دوم: اقسام احاله و حالات حل تعارض– 6

بند اول: احاله درجه اول و احاله درجه دوم 6

بند دوم: حالات بین سیستم های ملی حل تعارض– 7

مبحث دوم: احاله در احوال شخصیه 9

گفتار اول: مسأله  تعارض در احوال شخصیه 9

بند اول: قلمرو و موضوعات مربوط به احوال شخصیه 9

بند دوم: تعارض در احوال شخصیه 10

گفتار دوم: احاله در حقوق ایران و انگلیس– 11

بند اول: احاله در حقوق ایران- 11

بند دوم: احاله در حقوق انگلیس– 13

نتیجه گیری- 15

فهرست منابع- 17

 

مقدمه

احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهمترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است. برخي در مخالفت با احاله آن را دخالت قانونگذار خارجي با حاكميت قانون در عرصه حقوق داخلي كشورها مي دانند، برخي ديگر پذيرش تعارض منفي قوانين را ايجادگر مسئله دور و تسلسل در اجراي قوانين خارجي و داخلي و نوعي تنيس بين المللي قوانين قلمداد نمودهاند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگي ميان نظام حقوقي كشورها در گرو پذيرش تعارض منفي قوانين در حقوق بين الملل خصوصي مي باشد. احاله در حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي مختلف جهان جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی حقوق: برسی احاله در تعارض قوانین دراحوال شخصییه بین ایران و انگلستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *