فهرست مطالب

 

 

چکیده 1

مقدمه- 2

فصل اول- کلیات- 4

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه- 5

گفتار اول: مفاهیم- 5

بند اول: جنین- 5

بند دوم: سقط جنین- 7

بند سوم: سقط درمانی- 10

گفتار دوم: تاریخچه- 11

مبحث دوم: انواع و عناصر تشکیل دهنده سقط جنین- 13

گفتار اول: انواع سقط جنین- 13

بند اول: سقط جنین طبیعی- 14

الف) سقط جنین خود به خودی- 14

ب) سقط جنین ضربه ای- 14

بند دوم: سقط جنین ارادی- 15

الف) سقط جنین درمانی یا طبی- 16

ب) سقط جنین جنایی- 16

بند سوم: سقط جنین از دیدگاه فقها 16

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده سقط جنین- 17

بند اول: عنصر قانونی- 17

بند دوم: عنصر مادی- 17

الف) حصول نتیجه مجرمانه- 17

ب : اخراج جنین قبل از موعد طبیعی- 18

ج) بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی- 19

بند سوم: عنصر معنوی- 20

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی- 21

ب: خطای جزایی در سقط جنین- 21

فصل دوم: سقط درمانی و سقط جنین شرایط، و تفاوتها 23

مبحث اول: آیین، شرایط و مبانی شرعی سقط درمانی- 24

گفتار اول: موارد و آیین نامه سقط درمانی- 24

بند اول: موارد سقط درمانی- 24

بند دوم: آیین نامه صدور مجوزسقط درمانی- 25

گفتار دوم: شرایط و مدارک لازم برای سقط درمانی- 26

بند اول: شرایط لازم برای سقط درمانی- 26

بند دوم:مدارک لازم جهت سقط در مانی- 28

گفتار سوم: مباني شرعي و قانوني جواز سقط درمانی- 29

بند اول: نفی عسر وحرج- 29

بند دوم: قاعده لاضرر 31

بند سوم: قاعده اضطرار 32

مبحث دوم: جواز سقط درمانی- 34

گفتار اول: سقط جنین قبل از دمیده شدن روح- 34

بند اول: نجات جان مادر 34

بند دوم: حفظ سلامت مادر 36

بند سوم: ناقص الخلقه بودن جنین- 37

بند چهارم: جنین ناشی از زنای به عنف– 37

گفتار دوم: سقط جنین بعد از ولوج روح- 38

بند اول: حفظ جان مادر 38

بند دوم: حفظ سلامت مادر 39

بند سوم: جنین ناقص یا ناشی از تجاوز به عنف– 41

بند چهارم: مبانی جایز بودن سقط جنین بعد از ولوج روح- 41

الف) دفاع از جان- 41

ب) قاعده تزاحم- 41

ج) قاعده اضطرار 42

مبحث سوم: دیدگاههای مختلف در سقط درمانی- 43

گفتار اول: استدلال موافقان سقط جنین- 43

بند اول: حفظ سلامت جسمی و روانی مادر 44

بند دوم: علل اقتصادی- 45

بند سوم: علل اجتماعی- 45

الف) لزوم هماهنگی با واقعیات اجتماعی- 45

ب) ضرورت کنترل موالید- 46

بند سوم: ناهنجاریهای جنینی- 46

الف) قابلیت حیات بعد از تولد- 47

ب) عدم قابلیت حیات بعد از تولد- 47

گفتار دوم: دیدگاههای سقط درمانی- 49

بند اول: سقط درماني از منظر پزشكي- 49

بند دوم: سقط جنین از دیدگاه قانونگذار 51

گفتار سوم: تفاوت سقط درمانی وسقط جنین- 52

نتیجه گیری- 56

فهرست منابع- 59

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرایم مخصوص زنان می باشد، امروزه گریبانگیر تمامی کشورهاي دنیا به خصوص کشورهاي پر جمعیت شده است.که بازتاب این معضل اجتماعی تاثیر گذار بر دیدگاههاي حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادي و نظائر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهاي اروپایی می باشیم. همچنین تأثیرگذار بر دیدگاه هاي جرم شناسان بوده است رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهاي اخیر آمار تکان دهنده ای را نشان می دهد. اما در مواردی قانونگذار ممکن است به صدور مجوز قانونی برای سقط جنین مبادرت ورزد که آن در شرایطی خاص توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. چیزی که قانوناً با عنوان سقط درمانی شناخته شده است. در پژوهش حاضر برآنیم تا سقط جنین و سقط درمانی را در نظام قضایی ایران مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه: سقط، جنین، سقط جنین، سقط درمانی

 

 

مقدمه

حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و جوامع در ازمنه مختلف همگی براین جمله اتفاق نظر داشته اند که جنین انسانی باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد. در همین راستا، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است. بنابر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند. چیزی که در اغلب جوامع متمدن امروزی پذیرفته شده است که در صورت وجود شرایطی خاص می توان اقدام به کورتاژ و سقط جنین کرد. این شرایط خاص با عنوان ضرورت های موجب سقط جنین شناخته شده اند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی حقوق: سقط جنین در نظام حقوقی قضایی ایران و مقایسه آن با سقط درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: