فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

بررسی موجبات فسخ نکاح درحقوق ایران و فقه شافعی

 

 نگین عطایی

چکیده

 

در میان مسائل و موضوعات حقوق خانواده یكی از مباحث مهم و اساسی مبحث انحلال نكاح میباشد که شامل موضوع طلاق و فسخ نكاح است. اساتید و علماء محترم حقوق در مورد طلاق تألیفات متعددي دارند و بحثهاي مختلفی را در مورد علل و عوامل طلاق و راههاي جلوگیري از این حلال مبغوض ارائه دادهاند، اما در مورد فسخ نكاح کمتر به ارائه مطلب پرداخته و در مبحث انحلال نكاح این موضوع را به اجمال مورد بررسی قرار دادهاند و به دلایل نامعلومی از توضیح و تبیین علل و عواملی که باعث ایجاد فسخ نكاح میشود خودداري کردهاند. در این تحقیق به بررسی فسح نكاح و مفهوم آن در حقوق ایران و همچنین موارد فسح نكاح در فقه شافعی پرداخته شده است.

 

کلمات کلیدي: انحلال، نكاح، طلاق، فسخ.

 

  • مقدمه

 

یكی از مباحث مهم در حقوق مدنی ایران، مبحث حقوق خانواده است. جایگاه والاي خانواده به عنوان باهویتترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازي را در بین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم میکند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم دانش است، که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بیانتهاي تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پوشش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتكایی برخوردار است. اهمیت خانواده در مجادله بیامان و مستمر تاریخ ملتها به حدي است که هیچ یك از مكاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بینیاز نبودهاند. از نخستین روزهاي پیدایش بشر بر عرصه خاك و اولین شكفتگیهاي اندیشه بشري در گستره عظیم تاریخ خرد و آگاهی، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فكري انسان را تشكیل میداده است. خانواده کهنترین و مهمترین گروههاي انسانی است، تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطري که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند موجب شده است که خانواده به عنوان واحدي طبیعی و محترم، از دیرباز بوجود آید. همان گونه که تشكیل اجتماع از ضرورتهاي طبیعت انسان و تأمین سعادت اوست، خانواده نیز به حكم نیازها و غرایز انسََانی ایجاد شده است.« از آنجا که خانواده واحد بنیادي جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و

 

 

برنامهریزيهاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشكیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایهحقوق و اخلاق اسلامی باشد»]1[.

 

  • تعریف انفساخ و فسخ

 

 انحلال قهري عقد را انفساخ میگویند. مثلاً تلف مبیع پیش از قبض موجب انفساخ عقد بیع است یعنی خودبخود عقد بیع نابودمیشود]8[ )ماده 723 ق.م(فسخ Cancellation که در زبان فرانسه به آن Resolution گفته میشود، ایقاعی است از ایقاعات که داراي خصوصیات ذیل است:الف( اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع )در حدود امكان و قدرت( برمیگرداند این اختلاف است که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است )در عقود و به تبع در ایقاعات نیز( یا از حین فسخ. ثمره اختلاف در نمائات حادث بین عقد و ایقاع و زمان فسخ ظاهر میشود. نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ عقد مؤثر است.ب( فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیدهاند و طلاق از ایقاعات است.ج( طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کردهآند به همین جهت در باب طلاق بین فسخ و طلاق و بذل مدت فرق نهادهاند. )ماده 1181 و 1178 ق.م د( آثار برگشت عقد توسط فسخ باید به وسیله یك طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار صورت پذیرد آن را اقاله]7[ Rescission نامند نه فسخ و اسم دیگر اقاله تفاسخ است. )ماده 827 ق.م(هـ( انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ بدست یكی از متعاقدین )در عقود( است اگر این انحلال قهري و به حكم قانون باشد آن را انفساخ گویند)ماده 259 ق.م(. فسخ یكی از اسباب سقوط تعهدات است

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله- بررسی موجبات فسخ نکاح درحقوق ایران و فقه شافعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *