چکیده

ابراء از ریشه بَرء به معنی خلاص کردن وآزاد کردن است. در حقوق مدنی ایران ابراء ریشه در فقه اسلامی دارد واحکام آن متأثر از فقه امامیه است.ابراء در اصطلاح فقهی(علمی انشائی است که موجب سقوط تعهدات می شود ودر حقوق مدنی ابراءپایین آمدن یک طرفه واین از حقی است که بر ذمه مدیون دارد.)ابراء به اراده طلبکار واقع می شود ونیازی به رضایت مدیون ندارد.علیرغم اختلاف در ماهیت ابراء ،در فقه وحقوق ابرای ایقاع واسقاط وتصرف حقوقی یک جانبه می باشد که در قانون مدنی موادی را به خود اختصاص داده است.ابراء علمی تبرعی ورایگان است که به قصد احسان به بدهکار واقع می شود، ممکن است در ابراء انگیزهای دیگری نیز دخالت داشته باشد،ولی در هر حال نوعی گذشت ومدارا وجود دارد. به بیان دیگر هدف از ابراء معامله وسود جویی نیست بلکه گذشت وارفاق است، البته تبرعی بودن ابراء منافاتی با درج شرط عوض در ضمن آن ندارد.

وخلاف متقضای آن نمی باشد قلمرو حقوق ابراء شامل کلیه حقوق ودیون ودعاوی می شود که خواه به اسقاط حق ودین ودعوی بینجامد، خواه به تملیک مدیون در آید.برجسته ترین آثار را ابراء را می توان بدائت ذمه مدیون واز بین رفتن تأمین ها وتضمین های طلب وزوال رجوع از آن دانست.

کلید واژگان:

ماهیت ، ابراء ، ماهیت ابراء ، آثار ، احکام ، ماهیت ابراء وآثار واحکام

Key words:

nature , Le Remise volontaire , nature Le Remise volontaire ,effect , sentence , nature  Le Remise volontaire  and effects and sentences.

 

فهرست تحلیلی مطالب

عنوان مطلب                                                                                                                                                         صفحه

چکیده                                                                                                                                                                        1

مقدمه                                                                                                                                                                         2

فصل اول : کلیات

مبحث اول: ابراء چیست؟                                                                                                                                       4

گفتار اول :مفهوم ابراء                                                                                                                                                4

گفتار دوم :انواع ابراء                                                                                                                                                  5

بند اول: ابراءعام                                                                                                                                                     5

بند دوم :ابراء خاص                                                                                                                                   5

بند سوم: ابراء اسقاط                                                                                                                                                 6

بند چهار: ابراء اسیفاء                                                                                                                                                 6

بند پنج: ابراء معلق                                                                                                                                     6

بند شش :ابراء فضولی                                                                                                                                   7

بند هفت:ابراء ذمه میت                                                                                                                                               

گفتار سوم: ماهیت ابراء                                                                                                                           7

بند اول کسانی که معتقد به عقد بودن ابراء هستند ودلایل آنها                                                        8

بند دوم کسانی که معتقد به ایقاع بودن ابراء هستند ودلایل آنها                                                        10

مبحث دوم ابراء وتصرفات حقوقی مشابه                                                                               11

گفتار اول: ابراء وهبه دین به مدیون                                                                                                          11

گفتار دوم : ابراء واعراض                                                                                                                               11

گفتار سوم ابراء وصلح                                                                                                                                   12

گفتار چهارم: ابراء وتبدیل تعهد                                                                                                                   13

فصل دوم : شرایط نفوذ ابراء

مبحث اول: شرایط ابراء                                                                                                                                   16

گفتار اول: شرایط ابراء کننده                                                                                                      16

بند اول : اختیار قانونی                                                                                                             16

بند دوم: قصد ورضا                                                                                                                      16

بند سوم: اهلیت                                                                                                                           16     

گفتار دوم: شرایط موضوع ابراء                                                                                                                    17

بند اول: موجود بودن                                                                                                                                    17

بند دوم : آزاد بودن                                                                                                                                      19

گفتار سوم: وسیله اثبات ابراء                                                                                                      19

گفتار چهارم: آیا در ابراء می توان شرط عوض کرد؟                                                                                   19

مبحث دوم : آثار واحکام ابراء                                                                                                                        20

گفتار اول : سقوط دین                                                                                                                                    20

گفتار دوم : از بین رفت تأمین ها وتضمین های طلب                                                                                21

گفتار سوم : زوال حق رجوع                                                                                                                        22

نتیجه                                                                                                                                           23

منابع                                                                                                                                             24

مقدمه:

درحقوق طلب به عنوان یک حق مالی ویکی از ارکان دارایی طلبکار،در اختیار اوست. پس مالک دارایی می تواند به دلخواه در آن تصرف کند،به دیگران منتقل سازد،در حق خود تصرف کند. اسقاط طلب به اراده طلبکار در حقوق ما ابراء نامیده می شود.

همانطور که در چکیده اشاره شد ابراء از موضوعاتی است که ریشه فقهی دارد وتوسط حقوقدانان نیز کم وبیش مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مدنی در ماده 264 بدون ارائه تعریف از اسباب سقوط تعهد بدون هیچگونه تقسیم بندی میان اسباب تنها به ذکر عواملی پرداخته که از دیدا وسبب زوال تعهد می شوند. مطابق این ماده تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شوند:

1ـ بوسیله وفای به عهد 2ـ بوسیله اقامه 3ـ بوسیله ابراء 4ـ بوسیله تبدیل تعهد 5ـ بوسیله تهاتر 6ـ بوسلیه مالکیت مافی الذمه این در حالی است که تنها در 3 ماده این قانون از مواد 289 الی 291 به ابراء اختصاص داده شده است واین شاد به دلیل بی توجهی قانونگذار به این مقوله باشد ودر عمل ابهامات ومسائلی در این ارتباط بوجود می آید که نیاز به تفسیر وبررسی دقیق دارد وما نیز تحقیق تلاش نموده ایم که نظرات حقوقدانان وفقها را جمع آوری وبررسی کنیم. تحقیق پیش رو شامل دو فصل است که هر فصل مشتمل بر مباحثی می باشد از جمله در فصل اول مفهوم ابراء وانواع آنرا وهمچنین ماهیت ابراء وتصرفات حقوقی مشابه ابراء را عنوان کرده ودر فصل دوم نیز شرایط صحت ابراء وآثار واحکام آنرا آورده ایم. امیدوارم که تحقیق حاضر با کاستی هایی که دارد مورد قبول واستفاده دانشجویان این رشته قرار بگیرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی آماده رشته حقوق:ماهیت ابراء وآثار و احکام آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *