فهرست مطالب

مقدمه. 4

فصل اول: 8

دولت و مسئوليت… 8

گفتار نخست: تعريف دولت… 11

1-1) اجتماع سياسي: اجتماع سياسي معادل اصطلاح plitical community است. 11

2-1 اقتدار سياسي چيست؟ 13

3-1 تعريف دولت… 15

4-1 دولت مدرن.. 18

1-2 دولت مبتني بر رضايت… 30

2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي.. 33

3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو. 51

2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي.. 55

3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده 71

3-2) اجبار طبقاتي: منشا تشکيل دولت… 72

4-2) نظريه‌هاي کثرت گرايانه راجع به دولت… 81

5-2- منشا دولت در اسلام. 86

بخش دوم: نقش دولت و مسئوليت… 91

گفتار نخست: دولت ليبرال و مسئوليت… 93

1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي.. 98

2-1) هابز و عدالت قراردادي.. 101

3-1) بنتام و عدالت فايده گرا 104

4-1) کانت و عدالت مطلق.. 106

6-1) نظريه عدالت رالز. 109

8-1) هايک و نفي عدالت… 117

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطي.. 125

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت… 133

گفتار سوم : دولت ايدئولوژي و مسئوليت… 176

2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) 185

3-3) دولت اسلامي ايران.. 196

نتيجه : انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت… 221

فصل دوم. 225

مسئوليت مدني دولت… 225

بخش نخست : تقصير دولت… 227

«گفتار نخست : خلق مفهوم تقصير دولت». 228

1-2-3) روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت… 295

1-1) نظريه سبب بي‌واسطه و نزديک… 316

2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط.. 317

3-1) نظريه سبب مناسب… 320

1-2) تقصير زيانديده 327

2-2) فعل شخص ثالث… 331

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م.) 335

گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت… 339

1-3) خطاي سنگين.. 339

2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت… 349

3-1-3)دلايل توجيهي به کار بستن ضابطه خطاي سنگين.. 366

1)دلايل فرعي.. 367

2- دليل اصلي : دشواري فعاليت… 370

2-3)خطاي عمدي دولت… 387

1-1)اوصاف قاطع خسارت.. 397

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت.. 404

3-2)خسارت معنوي.. 423

4-2)زيان جسمي.. 429

5-2)مرگ و غرامت… 433

6-2)خسارت وارد بر اموال.. 439

گفتار سوم:تقسيم خسارت ميان شرکاي حادثه زيان بار 444

1-3)مشارکت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيانبار 445

3-1-3 اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري.. 459

2-3-3- روش هاي مختلف غيرقراردادي تقسيم مسووليت… 472

1-1-4- خواهان دعواي مسووليت مدني دولت… 479

2)مشمولان زيان پخش شده: 481

3-3-1-4) نظام قضايي مختلط.. 491

2-4) چگونگي جبران خسارت.. 492

بخش چهارم : مسئوليت‌هاي بدون تقصير. 495

گفتار نخست : مباني مسئوليت بدون تقصير دولت… 496

1-1) مبناي سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت… 497

گفتار دوم: اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت… 503

1-2) مسئوليت ناشي از کارهاي خطرناک دولت… 503

3-2) مسئوليت ناشي از کارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.) 506

4-2) مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي.. 507

فهرست منابع. 514

 

 

 

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب ارکان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور کامل پيروي نشده است. بلکه، هدف اين است که نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تکليفي که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است که به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است که در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است که در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حرکت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش که اقتدار سياسي که بعدها تعريف خواهد شد، از کجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي کثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي که دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي کند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحکيم ايدئولوژي خاص و… باشد که در قالب مکتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فکري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي که همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شکلهاي خاص نيز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حکومت، است که با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموکراسي، اليگارشي، اريستوکراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است که رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين کننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌کند، خود دولت است که حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌کند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند که غايت و رسالت دولت را البته براي يک بار و هميشه تعيين مي کنند.

همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم ارکان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در ارکان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است که پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص ارکان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي که موضوع به مفهوم عام اين ارکان باز مي گردد، سعي شده است که ابهام‌هاي مفهوم عام هر رکن که نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کار تحقیقی حقوق: مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *