فهرست مطالب

 

مقدمه- 1

فصل اول: کلیات– 2

مبحث اول: مفاهیم و انواع- 3

گفتاراول: سند و انوع آن- 3

بند اول:  اسناد رسمي- 3

بند دوم: اسناد عادي- 4

بند سوم: سند تجاری- 5

گفتار دوم: تفکیک اسناد 6

بند اول: تفکیک اسناد  عادی و رسمی- 7

بند دوم: تفکیک اسناد تجاری از اسناد عادی و رسمی- 8

بند سوم: امتیازات اسناد تجاری- 8

الف) استقلال امضاء 9

ب) عدم توجه ایرادات– 9

ج) مسؤلیت تضامنی- 10

د) تقاضای تأمین خواسته- 10

ذ) رسیدگی اختصاری به دعاوی مربوط به اسناد تجاری- 11

مبحث دوم: تضامن، ماهیت و منابع- 11

گفتار اول: مفهوم تضامن- 11

گفتار دوم: ماهیت تضامن- 12

بند اول: نظریه تعهد بدلی- 13

بند دوم: نظریه نمایندگی- 13

بند سوم: نظریه ضمان متقابل- 13

گفتار سوم: منابع تضامن- 14

فصل دوم: حدود مسئولیت تضامنی دراسناد تجاری- 15

مبحث اول: مسئولیت تضامنی و اصول حاکم بر اسناد تجاری- 16

گفتار اول: اقسام مسئوليت تضامني- 16

بند اول: تضامن عرضی- 16

بند دوم: تضامن  طولی- 17

بند سوم: مسئوليت تضامني قراردادي- 17

بند چهارم: مسؤوليت تضامني قانوني- 17

گفتار دوم: اصول حاکم بر اسناد تجاری- 18

بند اول: اصل عدم استماع ايرادات– 18

بند دوم: اصل استقلال امضاءها 19

بند سوم: اصل استقلال تعهد- 19

بند چهارم: اصل اشتغال ذمه- 20

بند پنجم: مديونيت– 21

گفتار سوم: ظهرنویسی اسناد تجاری- 22

بند اول: تعریف ظهر نویسی- 22

بند دوم: ظهرنویسی به عنوان وثیقه- 23

مبحث دوم: مسئولیت تضامنی در چک و برات– 23

گفتار اول: چك و مسئوليت تضامني ظهر نويسان- 24

بند اول: نظريه ظاهر 25

بند دوم: رويه قضايي و نقد آن- 26

بند سوم: نتيجه بحث– 27

گفتار دوم: مسئولیت در انتقال برات– 28

بند اول: انتقال حقوق ناشی از برات به منتقلٌ‌الیه- 28

بند دوم: مسئولیت تضامنی ظهرنویس به پرداخت برات– 29

نتیجه گیری- 30

فهرست منابع- 32

 

مقدمه

تضامن وصف ويژه برخي از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسيم طلب وگاه در مقابل تقسيم دين مطرح مي گردد؛ درحالت اول تضامن بين بستانكاران وجود دارد وبه همين دليل تضامن مثبت ناميده مي شود و در حالت دوم، بين بدهكاران است وبه همين جهت تضامن منفي ناميده مي شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زيرا موجب مي شود كه يكي از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دريافت كند يا كل مبلغ دين ازيكي از بدهكاران تضامني قابل تحصيل باشد قانون واراده (معمولاً قرارداد) دو منبع تضامن هستند. با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفي تأكيد دارند. از اين نظر، اوصاف ويژه تعهدات تضامني مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقي، استقلال نسبي تعهدات بدهكاران تضامني وسرانجام تقسيم پذيري تعهدات تضامني. بعلاوه تضامن موجد يك اثر اصلي است؛ يعني، تعهد نسبت به كل دين و چند اثر فرعي كه در عصر ما بوسيله مفهوم نمايندگي متقابل بدهكاران در ميان خودشان توجيه مي شود.

پذيرش مسؤوليت تضامني در حوزه هاي مختلف روابط حقوقي، به صورت امري متعارف و اجتناب ناپذير درآمده است. اين امر در قلمرو حقوق مدني در قرارداد ضمان، مسؤوليت قراردادي و در مسؤوليت هاي غيرقراردادي رايج است. در حقوق تجارت نيز مسؤوليت تضامني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اين رژيم مسؤوليتي، بويژه، در حقوق شركت هاي تضامني و مختلط مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در حقوق اسناد تجاري، اصلِ مسؤوليت تضامني در كنار اصل تجريدي بودن اسناد تجاري و اصل غيرقابل استماع بودن ايرادات، از اصول مهم حاكم بر روابط حقوقي ناشي از اسناد تجاري است. در این جهت در تحقیق حاضر بر آنیم تا مسئولیت تضامنی را در اسناد تجاری مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصل از این نوع مسئولیت را در اسنادی که تجاری نامیده می شوند تبیین و بررسی نماییم.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کار تحقیقی حقوق: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *