امپراطوری ثروت

امپراطوری ثروت ددوره امپراطوری ثروت سومین دوره استاد ابوالفضل حصارکی میباشد که به صورت غیر حضوری در حال برگزاری میباشد. اولین دوره ای که برگزار شد نبوغ کارآفرینی بود که بصورت حضوری برگزار شد و دومین دوره ، دوره اعجوبه ها بود که بصورت غیرحضوری از طریق کانال تلگرام برگزار شد ، دوره اعجوبه ها ۱۲۰ ساعت آموزش غیر حضوری داشت.جالب است بدانید از ۱۳۵۰ نفری که در دوره اعجوبه ها شرکت کردند ۱۳۰۰ نفر موفق بودند. مباحث دوره ی امپراطوری ثروت ١- دوره ی کامل جذب ٢- روانشناسی و آنالیز ثروت...
ادامه مطلب