پاورپوینت کتاب انگیزش و هیجان مارشال ریو

پاورپوینت کتاب انگیزش و هیجان مارشال ریوپاور پویت انگیزش و هیجان   جان مارشال ریو (160اسلاید) ترجمه یحیی سید محمدی   پاورپوینت کتاب انگیزش و هیجان مارشال ریو (Johnmarshall Reeve)   پاورپوینت کتاب انگیزش و هیجان مارشال ریو، کتاب خود را – در آخرین ویرایش – به چهار بخش اصلی به شرح زیر تقسیم کرده است: نیازهای انسان جنبه‌های شناختی انگیزش هیجانات بحث‌های کاربردی درباره انگیزش و هیجان او در بخش نیازهای انسان‌، به انگیزه درونی و انگیزه بیرونی، نیازهای...
ادامه مطلب