طراحی واکسن mRNA از RBD 2SARS – CoV – با استفاده از لیپیدهای قابل اتصال جدید

طراحی واکسن mRNA از RBD 2SARS - CoV - با استفاده از لیپیدهای قابل اتصال جدیدواکسن‌های mRNA نشان‌دهنده یک پلت فرم ساده، بدون سلول و سریع برای ایمن‌سازی هستند، و بنابراین در مطالعات اخیر برای توسعه واکسن SARS - CoV - ۲ به کار گرفته شده‌اند. در این مطالعه، ما طراحی یک دامنه اتصال گیرنده کپسوله شده (‏RBD)‏mRNA نانوذرات لیپیدی (‏LNP)‏را ارایه می‌کنیم. چندین لیپید قابل یونیزه شدن در درون بدن در سنجش reporter لوسیفراز mRNA ارزیابی شده‌اند، و دو فرمولاسیون LNPs پیشرو برای آزمایش بعدی...
ادامه مطلب